Pressemeddelelse: Kabellægning af de regionale højspændingsnet

Energinet.dk har i samarbejde med de regionale eltransmissionsselskaber udarbejdet en kabelhandlingsplan til klima- og energiministeren.

Planen beskriver mulighederne for at gå fra et luftledningsnet til et fuldt kabellagt eltransmissionsnet på 132-150 kV, som samtidig er forberedt til at kunne håndtere de markant større mængder vindkraft i Danmark.

Planen omfatter nedtagning af de eksisterende ca. 3.200 system-km 132-150 kV luftledninger og nedgravning af ca. 2.900 km nye 132-150 kV kabler.

Baggrunden for planen er, at Folketingets partier bag energiaftalen (fra februar 2008) den 4. november 2008 indgik en aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark. Kabelhandlingsplanen er en udløber af denne aftale.

Kabelhandlingsplanens hovedkonklusioner er:

  • Kabellægning af hele nettet kan gennemføres over 30 år i takt med det optimale tidspunkt for nedtagning af de enkelte luftledninger i henhold til restlevetid og reinvestering.
  • Der kan gennemføres en forceret kabellægning i større byer og naturområder med national interesse, så kabellægningen i byer sker inden for de første 10 år og kabellægningen i naturområder med national interesse sker inden for 20 år.
  • Kabellægning giver mulighed for en omfattende omstrukturering af nettet, som bedre sikrer den fremtidige forsyningssikkerhed, udbygning af den vedvarende energi, økonomi, miljø og elmarkedets funktion.
  • Kabellægningen af hele det danske 132-150 kV-net vil koste ca. 14,5 mia. kr. (bruttoomkostninger i 2009-priser).

De regionale eltransmissionsnet ejes af 10 individuelle transmissionsselskaber og Energinet.dk. Beslutningen om kabellægning i de regionale net træffes i de respektive regionale transmissionsselskabers bestyrelser.

Der er politisk opbakning til at gennemføre planen.

For yderligere information
Energinet.dk: Eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, tlf. 70 10 22 44 (alt. 2333 8575)
Dansk Energi: Vicedirektør Lars Aagaard, tlf. 22 750 450.

Kabelhandlingsplanen kan downloades her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.