Pressemeddelelse: Ny elektrisk forbindelse mellem Norge og Danmark til 1,9 mia. kr.

Statnett i Norge og Energinet.dk i Danmark har indgået en principaftale om at bygge en fjerde elektrisk forbindelse mellem det vandkraftsbaserede norske elsystem og det vind- og termisk baserede danske elsystem.

Forbindelsen kan tidligst tages i drift i 2012 og ventes at koste ca. 1,9 mia. kr. Aftalen forudsætter godkendelse af projektet i de to selskabers bestyrelser og de respektive landes myndigheder. I Danmark skal forbindelsen godkendes af transport- og energiministeren.

I dag er der tre elektriske forbindelser mellem Norge og Danmark med en samlet kapacitet på 1000 MW. Den nye Skagerrakforbindelse vil øge kapaciteten til 1600 MW.

- Forbindelsen vil gavne det nordiske elsystem, og de samfundsmæssige gevinster ligger primært på tre områder: Et mere velfungerende elmarked, større forsyningssikkerhed og billigere systemtjenester, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk og uddyber:

- Det nye Skagerrakkabel vil betyde, at Jylland og Fyn i endnu flere timer af året vil få samme lave elpris som i resten af Norden. Desuden vil vi få større nytte af den kommende elektriske forbindelse over Storebælt samt de elektriske forbindelser til Tyskland. Alt i alt giver det et endnu mere velfungerende nordisk elmarked til gavn for forbrugerne.

- Den nye elektriske forbindelse til Norge vil endvidere styrke forsyningssikkerheden i Danmark, fordi vi får bedre adgang til strøm fra de norske vandkraftværker.

- Endelig får vi i Energinet.dk også adgang til billigere regulerkraft og reserver, som er nødvendige for at drive elsystemet. Reserverne betales af elforbrugerne via tarifferne på elregningen. Ved at udnytte vandkraften i Norge vil det ikke længere være nødvendigt at binde så stor kapacitet i de danske kraftværker til reserver. I stedet kan denne kapacitet udnyttes i elmarkedet.

Udbygningen af de elektriske forbindelser mellem Norge og Danmark med et fjerde elkabel er et af fem nordiske transmissionsprojekter, som Nordel, samarbejdsorganisation for de systemansvarlige transmissionsselskaber i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, har vurderet vil have størst samfundsmæssig nytteværdi.

Mens de tre eksisterende elektriske forbindelser mellem Norge og Danmark er ejet af Statnett, vil den nye forbindelse blive ejet i fællesskab mellem Statnett og Energinet.dk. Forbindelsen ventes tilsluttet højspændingsnettet på 400 kV i Kristianssand i Norge og Tjele i Danmark.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og naturgasnet i Danmark har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og råder bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr.

Yderligere information
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, tlf. 76 22 41 50.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.