Pressemeddelelse: Start vaskemaskinen når det blæser - og spar penge

Et nyt forsøgsprojekt i Sønderjylland skal få elkunderne til at bruge strøm på de tider af døgnet, hvor den er billigst. Det vil gavne elregningen og gøre det nemmere at styre et elsystem, der som det danske har mange vindmøller.

Blæsten tuder om hushjørnet. Aftensmaden er spist, og familien er klar til at sætte sig til rette i sofaen. Netop nu kan det sagtens være både belejligt og økonomisk at starte opvaskemaskinen, sætte kaffen over og se TV. For strøm-men er sandsynligvis billigere.

Det får 250.000 elkunder i Sønderjylland mulighed for at holde øje med dagligt, når de inden for kort tid vil få en "Energiudsigt" i fjernsynet med det kommende døgns elpriser time for time. Energinet.dk har i dag godkendt et forsknings- og udviklings-projekt om en dansk "Energiudsigt".

- Energinet.dk er interesseret i at få afprøvet mulighederne for prisfleksibelt elforbrug hos mange typer elkunder. Vi vil gerne have, at elkunderne bruger strømmen, når der er meget af den, og den derfor er billig. Det er når vindmøl-lerne producerer for fuld kraft og fx om natten. På sådanne tidspunkter skal vi integrere megen vindkraft i elsystemet, mens vi andre gange kun har meget lidt vindkraft at gøre godt med. Derfor har vi behov for, at både elsystemet og for-brugssiden er fleksibel, siger Kim Behnke, sektionschef i Energinet.dk.

Med regeringens nye danske energiudspil lægges op til at forøge antallet af vindmøller i elsystemet, og de stigende mængder el fra uplanlagt vindkraft stil-ler yderligere krav om fleksibilitet.
- Det har stor betydning, at forbrugssiden kan blive fleksibel, så vi udnytter elsystemet optimalt og fx ikke er nødt til at have en masse reservekraft. Desu-den er det Energinet.dk's forventning, at husstandenes øgede bevidsthed om elforbrug vil betyde lavere elforbrug til gavn for økonomien og miljøet, siger Kim Behnke.

Elprisen som en del af de lokale nyheder
Projektet er blevet muligt, fordi Syd Energi i 2007 udskifter alle målerne i Søn-derjylland til nye digitale elmålere med timeregistrering af elforbruget.
En daglig Energiudsigt, som TV Syd bringer i forbindelse med vejrudsigten, vil give elkunderne viden om elpriserne i det kommende døgn. Det er første gang, der udvikles en Energiudsigt for husholdnings-elkunder noget sted. Syd Energi vil i projektet udvikle de produkter og pristilbud, som elkunderne kan bruge til prisfleksibelt elforbrug.

I projektet deltager udover Syd Energi også SydProduktion, Elsparefonden og Rambøll.

SydProduktions rolle er at udvikle et letgenkendeligt TV-format for Energiudsig-ten til brug i TV Syds udsendelser. Elsparefonden vil bidrage med anbefalinger til elkunderne, som kan reducere elforbruget generelt. Rambøll har ansvar for ledelsen af projektet og foretager kundeanalyser m.v. i projektet.

Projektet forløber over 2 år og modtager 4,5 mio. kr. i PSO F&U støtte til et samlet budget på 6 mio. kr.

Yderligere oplysninger

  • Sektionschef Kim Behnke
    Energinet.dk, telefon 76 22 44 08
  • Forskningskoordinator Jeanette Møller Jørgensen
    Energinet.dk, telefon 76 22 44 17
  • Afdelingsleder Sigurd Lauritsen
    Rambøll, telefon 45 98 87 90

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.