Pressemeddelelse: Svenske flaskehalse i elnettet har foreløbig kostet Danmark op mod 1 mia. kr.

Danske forbrugere har mistet mindst 725 mio. kr. de seneste fem år - heraf hovedparten de seneste 2 1/2 år - gennem for høje elpriser på grund af Svenska Kraftnäts håndtering af de interne flaskehalse i det svenske elnet.

Det er den konservative vurdering i en rapport, som Energinet.dk har fået udarbejdet hos konsulentvirksomheden Copenhagen Economics, der har specialiseret sig i økonomiske analyser.

- Siden sommeren 2005 har svenskerne i stærkt stigende omfang overført egne interne flaskehalse i elnettet til den elektriske Øresundsforbindelse, og det antager efterhånden et omfang, som truer eksistensen af et sammenhængende nordisk elmarked, siger markedsdirektør Lene Sonne, Energinet.dk.

- Det er en håndtering af flaskehalse, der efter vores vurdering er i modstrid med både EU's konkurrenceregler, som forbyder misbrug af en dominerende markedsposition, og med EU's regler vedr. det indre marked. Vi har siden foråret 2006 holdt en række møder med EU-kommissionen, og desuden er sagen indbragt for Kommissionen af brancheforeningen Dansk Energi. Også den tilsvarende norske brancheorganisation har klaget til Kommissionen.

Bag den svenske håndtering af de interne flaskehalse i det svenske elnet ligger den svenske målsætning om at fastholde Sverige som ét prisområde for el. For at undgå forskellige priser på el i forskellige geografiske områder i Sverige, flytter svenskerne fra tid til anden de interne flaskehalse i det svenske elnet ud til grænserne. Det sker hovedsagelig ved at begrænse transmissionskapaciteten til Danmark på den elektriske Øresundsforbindelse. Dermed kan forbrugerne i Østdanmark komme til at betale for ekstreme spotpriser på el i situationer, hvor der er ledig kapacitet på Øresundsforbindelsen og ledig produktionskapacitet i Sydsverige.

- Vi har drøftet svenskernes håndtering af flaskehalsene på utallige møder. Det har ikke været muligt at få Svenska Kraftnät med på en langtidsholdbar, markedsbaseret løsning. Svenska Kraftnät har foreslået os en løsning, hvor de svenske flaskehalsomkostninger betales af alle aktører i Norden. Det løser efter vores opfattelse ikke den bagvedliggende, fundamentale problemstilling. Vi mener, at flaskehalsproblemer i elnettet skal håndteres der, hvor de fysisk opstår. Vi vil gerne indgå i en midlertidig løsning, hvis svenskerne samtidig vil medvirke til en langsigtet løsning. Det ønsker svenskerne ikke. De ønsker kun at drøfte en kortsigtet løsning, siger Lene Sonne.

 
- Svenskernes håndtering af de interne flaskehalse i det svenske elnet betyder, at elmarkedet fra tid til anden ikke fungerer optimalt. Strømmen føres ikke derhen, hvor prissignalerne tilsiger det. Det udfordrer drifts- og forsyningssikkerheden, og udnytter ikke elnettet effektivt. Samtidig svækkes tiltroen til et marked med lige konkurrence. Desuden kan de fejlagtige prissignaler føre til fejlagtige investeringsbeslutninger både i nettet og produktionen.

- Den svenske håndtering af flaskehalsene er ikke blot direkte i modstrid med ønskerne fra det nordiske energiministermøde i Göteborg i september 2003, men efter vores vurdering også i strid med både EU's regler om misbrug af en dominerende markedsstilling og reglerne om det indre elmarked.

Energinet.dk har nu afleveret rapporten fra Copenhagen Economics til EU-kommissionen.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og naturgasnet i Danmark har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og råder bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr.

Yderligere information
Markedsdirektør Lene Sonne, tlf. 76 22 44 18, mobil 23 33 88 02.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.