Prioritering af ForskEL- og ForskVE-midlerne 2010 nu en realitet!

Energinet.dk er klar med planen for udmøntning af ForskEL og ForskVE-midlerne for 2010. Der vil blive ydet støtte til 31 projekter inden for dansk energiforskning - med samlet støtte på 155 mio. kr.

Igen i år var det ikke muligt indenfor rammerne af ForskEL og ForskVE at imødekomme alle de kvalificerede ansøgninger om støtte.

Som ved sidste udbud i 2009 fandt en konsortieansøgning også denne gang vej til planen for ForskEL. Det drejer sig om konsortiet B4C (Biomass for Conversion).

Projekter indenfor kategorierne affald/biomasse, brint/brændselsceller og styring og regulering af el-systemet udgør en stor andel af ForskEL-rammen.

Desuden er der afsat midler til dansk deltagelse i internationale projekter under tre europæiske ERA-NET udbud, hvor Energinet.dk er deltager.

Solceller er igen i år stærkt repræsenteret i planen for ForskVE, sammen med bioforgasning.

Planerne er endeligt godkendt af Energistyrelsen og Energinet.dk's bestyrelse. Læs mere om fordelingen af de i alt 155 mio. kr. til energiforskning og se planerne for udmøntningen i dokumenterne nedenfor.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.