PSO-omkostningerne faldt godt to mia. kr. i 2008

Elforbrugernes omkostninger til miljøvenlig elproduktion faldt fra 3,909 mia. kr. i 2007 til 1,788 mia. kr. i 2008*.

Det viser Energinet.dk's opgørelse over de såkaldte PSO-omkostninger, som opkræves som en tarif på forbrugernes elregning. PSO står for Public Service Obligation, dvs. de offentlige serviceforpligtelser, som Energinet.dk afholder på samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i elloven.
 
Faldet på ca. 2,1 mia. kr. skyldes primært to forhold. Dels blev en del produktion af vedvarende energi flyttet over på markedsvilkår uden tilskud. Dels steg elpriserne på spotmarkedet i gennemsnit 75 % i 2008, hvilket markant reducerede tilskuddet til vedvarende energi.
 
Faldet i PSO-omkostningerne på 2,121 mia. kr. fordeler sig med 1,055 mia. kr. i tilskud til decentrale anlæg og 1.119 mio. kr. til vindmøller. Tilskud til forskning og udvikling samt øvrige omkostninger steg derimod med 53 mio. kr.
 
Af de samlede omkostninger til miljøvenlig elproduktion på ca. 1,8 mia. kr. i 2008 udgør tilskud til vindmøller og andre VE-anlæg samt tilskud til decentrale anlæg langt hovedparten. Dertil kommer omkostninger til forskning og udvikling, mindsteproduktionsbetaling og andre omkostninger.

* efter Energinet.dk's salg af aftagepligtig elproduktion fra vindmøller og decentrale kraftvarmeværker mv. Omkostninger til PSO før disse salgsindtægter er i 2008 på 3,368 mia. kr.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.