PSO-tariffer for 3. kvartal

PSO-tariffen i 3. kvartal 2006 vil være 6,0 øre/kWh i Vestdanmark og 6,0 øre/kWh i Østdanmark.

Tabel – gældende PSO-tariffer pr. 1. juli 2006.

 

       ØST

VEST

   Lavlast  Højlast  Spidslast  Gennemsnit  
 PSO  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0

PSO-tariffen er beregnet ud fra et gennemsnit af forwardprisen, inklusive contract for difference, på Nord Pool for 3. kvartal i perioden 24. - 8. maj 2006. Der forventes en markedspris på 35,9 øre/kWh i det vestdanske elsystem og 37,1 øre/kWh i det østdanske elsystem.

PSO-tariffen er i 3. kvartal 2006 i lighed med 1. og 2. kvartal undtagelsesvis en enhedstarif i Østdanmark. Det skyldes, at den forventede høje markedspris for 3. kvartal betyder, at der ikke er omkostninger forbundet med decentrale an-læg.

Egenproducenter er fritaget for at betale dele af PSO-tariffen. Nettoafregnede fritages for at betale 4,0 øre/kWh af PSO-tariffen i Vestdanmark og 3,6 øre/kWh i Østdanmark i alle tarifperioder.

Store elforbrugere er fritaget for at betale for en del af deres elforbrug, der ligger over 100 GWh. I 2. kvartal er store elforbrugere fritaget for at betale 3,0 øre/kWh i Vestdanmark og 3,8 øre/kWh i Østdanmark i alle tarifperioder.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.