PSO-Tarifferne for 2.kvartal 2008 ligger klar

PSO-Tarifferne for 2.kvartal 2008 ligger klar

PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser).
Energinet.dk er efter lovgivningen pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forsk-ning og udvikling inden for elområdet.

For at dække Energinet.dk's omkostninger til miljøvenlig energi opkræves PSO-tariffen (offentlige forpligtelser) over el-forbrugernes elregning.

De gældende PSO-tariffer pr. 1. april. 2008.

 Øre/kWh  Vestdanmark  Østdanmark
 PSO-tarif 6,4  7,9
 Store forbrugere (<100 GWh/år)  2,5  3,4
 Nettoafregnede forbrugere  2,2  2,4

Læs mere om næste kvartals tariffer

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.