Renoveret Konti-Skan 1 forsinket

Arbejdet med at modernisere den 40 år gamle jævnstrømsforbindelse mellem Nordjylland og Sverige er forsinket så meget, at den renoverede Konti-Skan 1 nu først går i kommerciel drift 1. februar 2006.

Det er fire måneder senere end planlagt.

Prøvedriften skulle oprindeligt have fundet sted i august og september i år, men leverandøren, engelske Areva, måtte udskyde den, da de nye omformerstationer i Vester Hassing ved Aalborg og Stenkullen ved Göteborg endnu ikke er klar til brug. Prøvedriften finder nu i stedet sted i december og januar. Forløber den efter planen, overtager Energinet.dk og Svenska Kraftnätt forbindelsen fra leverandøren pr. 1. februar 2005.

Forsinkelsen skyldes, at Areva (tidl. Alstom) i forbindelse med ombygning af laboratorier kom bagud med at afprøve ventilerne til de nye tyristerbaserede omformerstationer, ligesom kontrolsystemet heller ikke kunne leveres til den aftalte tid.

Areva er nu i fuld gang med at teste de monterede ventiler, hvorefter hele forbindelsen undergår en række test i en måned fra midten af oktober. Fra 1. december overtager Energinet.dk's kontrolrum i Skærbæk styringen af den renoverede forbindelse, men først fra 1. februar bliver den stillet endeligt til rådighed for elmarkedet på lige fod med den nyere og kraftigere Konti-Skan 2.

Når den nye Konti-Skan 1 overgår til kommer-
ciel drift 1. februar, kan Energinet.dk og Svenska Kraftnätt samlet overføre ca. 740 megawatt. Konti-Skan 1 er nu på 275 megawatt, men en mere tidssvarende teknik øger overføringseffekten til 380 megawatt.

Der bliver god brug for den renoverede forbindelse, da den nuværende i de seneste to år kun har fungeret på halv kraft (120 megawatt) som følge af en transformerbrand på den svenske omformerstation.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.