Risiko for eloverløb førte til nedregulering af vindmøller

Et sammenfald af usædvanlige omstændigheder førte natten til søndag til nedregulering af elproduktionen fra vindmøller i Vestdanmark for at undgå eloverløb.

- Det er et sammenfald af usædvanlige omstændigheder, som førte til nedreguleringen af vindmøllerne. Vi er naturligvis forberedt på, at sådanne situationer kan opstå, selv om det er uhyre sjældent, at det sker, siger leder af Energinet.dk's KontrolCenter El, Jens Møller Birkebæk.

Produktionen af vindkraft var så stor, at den oversteg elforbruget det meste af natten. Stærk vind kombineret med en weekend med lavt elforbrug om natten, stor vindkraftproduktion i Tyskland og en elforbindelse mellem Jylland og Sverige, der er ude af drift pga. reparation, førte til, at Energinet.dk bad om at få nedreguleret elproduktionen fra landbaserede vindmøller i Vestdanmark med 200 MW fra kl. 22 lørdag aften til kl. 9 søndag morgen. Mange vindmøller standsede desuden af sig selv på grund af for stærk vind.

Eloverløb er et udtryk for, at der produceres mere el, end der forbruges. Da el ikke kan lagres, skal den bruges i samme sekund, som den produceres. Eloverløb forekommer aldrig, da produktionen af el altid vil blive reguleret ned, så der er balance mellem produktion og forbrug.

Elmarkedet havde ikke skabt balance mellem udbud og efterspørgsel natten til søndag, og derfor var elprisen i Vestdanmark gået i 0 kr. fra kl. 22 lørdag aften til kl. 9 søndag morgen.

Som følge af stor vindkraftproduktion også i Tyskland med negative elpriser var der import af strøm fra Tyskland. Eksporten til Sverige stod stille pga. reparation af elforbindelsen, mens der var maksimal eksport af el til Norge.
Selv om Energinet.dk brugte alle muligheder for nedregulering på de centrale kraftværker og de decentrale kraftvarmeværker, var det ikke nok til at imødegå risikoen for eloverløb. Derfor blev 200 MW vindmøller bedt om at stande produktionen mellem kl. 22 lørdag aften og kl. 9 søndag morgen.

- Det er en helt usædvanlig situation, at vi må til at standse vindmøller i nogle få timer for at undgå eloverløb. Men det er en situation, som vil opstå en gang imellem, siger Jens Møller Birkebæk.

- I sådan en situation, som vi havde i nat, er det vigtigt, at vi har en række virkemidler, som kan håndtere situationen. Om få måneder indføres muligheden for negative elpriser på den nordiske elbørs. Det vil give en tilskyndelse til at begrænse produktionen, når vi har for stor elproduktion i forhold til forbruget, tilføjer han.

- Vi arbejder desuden på at etablere nye, stærke elforbindelser til både Norge og Holland, så elproduktionen kan spredes over et større geografisk område - og så vi kan importere el, når vi har mere vindstille vejr i Danmark. På lidt længere sigt skal vi have elbiler og varmepumper til at spille intelligent og aktivt sammen med elsystemet, så vi i endnu højere grad kan udnytte vindkraften i Danmark, siger Jens Møller Birkebæk.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.