Samfundsansvar: Energinet.dk har tilsluttet sig FN's Global Compact

Energinet.dk har tilsluttet sig FN's Global Compact, der er et sæt af værdier baseret på internationalt accepterede principper, og som konkret omfatter ti principper for virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Tilslutningen til Global Compact er en del af Energinet.dk's politik for CSR, corporate social responsibility.

- Energinet.dk er en offentlig virksomhed, som har et stor samfundsmæssigt ansvar: Vi er sat i verden for at varetage vores opgaver ud fra et helhedsorienteret, samfundsnyttigt perspektiv, der både tager hensyn til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og effektive energimarkeder. Derfor er det helt naturligt, at vi også har fokus på CSR - virksomhedens sociale og samfundsmæssige ansvar, siger leder af direktionssekretariatet Hans Erik Kristoffersen, Energinet.dk.

Energinet.dk vil benytte Global Compacts ti principper som udgangspunkt for virksomhedens arbejde med CSR og vil løbende udvikle sit CSR-arbejde. Der vil årligt blive afrapporteret om virksomhedens CSR-arbejde i Energinet.dk's årsrapport samt i fremdriftsrapporten til FN.

Energinet.dk og CSR:
Læs mere her

Energinet.dk's CSR-politik:
Læs mere her

FN's Global Compact og de 10 principper for virksomheders samfundsansvar:
http://www.unglobalcompact.org/Languages/Danish/index.html

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.