Solceller: Ny revideret strategi sat i søen

Energinet.dk har sammen med Energistyrelsen og i dialog med Dansk Solcelleforening opdateret den gamle solcellestrategi. Den nye strategi er bredere i sin udformning og adresserer både forskning, udvikling, demonstration samt udbredelse.

Målet er, at strategien og opfølgning heraf skal bidrage til at sikre, at de midler, der stilles til rådighed fra offentlig side til forskning, demonstration og udbredelse, anvendes effektivt og samordnet med industriens udviklingsindsats samt i tråd med de samfundsmæssige mål for energiområdet.

Generelt set sigter strategien på, at 

  • dansk F&U på udvalgte områder af solcelleteknologien internationalt set ligger i front
  • dansk industri deltager i væsentlig omfang i udviklingen, eventuelt i alliancer med andre
  • udviklede produkter og systemer kan gøre sig gældende målt med international målestok
  • udviklingen sigter både på afsætning i Danmark og på internationale markeder for miljøvenlig teknologi
  • sikre dansk know-how og miljøer omkring F&U i solcelleteknologi
  • solcelleteknologien anvendes til at medvirke til at opfylde de stadigt strammere krav til bygningers energiramme
  • det undersøges hvilke foranstaltninger - udover den eksisterende nettomålingsordning og det midlertidige ForskVE program – som måtte kunne fremme kommerciel udnyttelse af danske forsknings- og udviklingsresultater på området som en brobygning frem mod den forventede først privat- og senere samfundsøkonomisk rentabilitet for solcelle-el.

Som overordnet betragtning anføres, at offentlig støtte bør kunne gives til pro-jekter og instrumenter, som medvirker til at fremme dansk energipolitik, og hvor støtten bidrager til at sikre og udbygge danske kompetencer. Indsatsen rettes mod områder, som vil kunne gøre sig gældende i forhold til den internationale forskning, udvikling og udbredelse, specielt i EU regi.

Anbefalinger af de indsatsområder, som kan udpeges med baggrund i de kompetencer og styrker, der på nuværende tidspunkt tegner sig for dansk F&U fremgår af solcellestrategien 2010.

Kontakt: Forskningsadministrator Jesper Bergholdt Sørensen, tlf. 76224529, jbh@energinet.dk

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.