Stor interesse for årets udbud af PSO F&U

Energinet.dk har afsluttet modtagelse af PSO F&U ansøgninger den 30. september 2005. Dette års udbud var specielt, da der på samme tid både var supplerende udbud af 30 mio. kr. for 2005 og udbud af 130 mio. kr. for 2006 udbuddene

Der har været meget stor interesse for de to udbud. Således har Energinet.dk i alt modtaget 138 ansøgninger, med ansøgt 489 mio. kr. PSO tilskud, i de to udbud.

Ansøgningerne fordeler sig som det fremgår af nedenstående tabeller.

Energinet.dk PSO F&U udbud 2005-2 – 30 mio. kr. udbuddet
 
Indsatsområde
 Antal
ansøgninger
 Ansøgt
PSO F&U bidrag mio. kr.
 
Affald
 0
 0
 
Andet
 1
 3,4
 
Biomasse
 0
 0
 
Biomasse/biogas
 3
 16,4
 
Biomasse/flydende biobrændsler
 3
 11,8
 
Biomasse/forbrænding
 0
 0
 
Biomasse/termisk forgasning
 5
 16,5
 
Brint
 8
 62
 
Brændselsceller
 8
 44,7
 
Bølgekraft
 5
 7
 
Kraftvarme
 3
 9
 
Priselastisk elforbrug
 10
 16,6
 
Solceller (PV)
 11
 27
 
Styring og regulering af elsystemer
 8
 20,7
 
Vindkraft
 1
 3
 
Vindkraft/indpasning
 2
 4,2
 
Vindkraft/kraftvarme
 0
 0

Energinet.dk PSO F&U udbud 2006 – 130 mio. kr. udbuddet
 
Indsatsområde
 Antal
ansøgninger
 Ansøgt
PSO F&U bidrag mio. kr.
 
Affald
 4
 13,5
 
Andet
 2
 5,2
 
Biomasse
 16
 45,8
 
Biomasse/biogas
 0
 0
 
Biomasse/flydende biobrændsler
 0
 0
 
Biomasse/forbrænding
 0
 0
 
Biomasse/termisk forgasning
 3
 8,9
 
Brint
 5
 30,6
 
Brændselsceller
 6
 46,6
 
Bølgekraft
 8
 10,4
 
Kraftvarme
 2
 4,4
 
Priselastisk elforbrug
 4
 20
 
Solceller (PV)
 8
 36
 
Styring og regulering af elsystemer
 2
 4,6
 
Vindkraft
 1
 1
 
Vindkraft/indpasning
 9
 20
 
Vindkraft/kraftvarme
 0
 0
 

Bemærkning til skemaer:
Der kan under behandlingen af de enkelte ansøgninger ske flytning mellem indsatsområde og udbudsrunde efter drøftelse med ansøger, hvis det viser sig at ansøgningen er placeret forkert.

Det videre arbejde
Energinet.dk går nu i gang med at behandle ansøgningerne. En del af behandlingen er koordinering med Energistyrelsens EFP program og Elfors program, for effektiv energianvendelse. Energistyrelsen har i deres EFP udbud modtaget 121 ansøgninger med en samlet ansøgt tilskuds sum på 210 mio. kr.

Derudover vil alle PSO ansøgninger indsendt til Energinet.dk bliver fagligt vurderet i Energinet.dk’s ForskEL netværk af eksperter. Ansøgninger med indhold af egentlig forskning vil desuden blive sendt til udtalelse i Det Strategiske Forskningsråd.

Energinet.dk’s bestyrelse vil primo december 2005 godkende de projekter fra det supplerende 2005 udbud, som skal have støtte. Kontrakter forventes indgået inden årets udgang.

Energinet.dk’s bestyrelse vil ultimo januar 2006 godkende de projekter fra 2006 udbuddet, som skal have støtte. Kontrakter forventes indgået i løbet af februar 2006.

Energinet.dk vil bestræbe sig på, at alle ansøgere fra begge programmer, som skal modtage afslag, vil få disse hurtigst muligt.

Energinet.dk takker for den store interesse.

Kim Behnke, sektionschef, Miljø og PSO F&U, kbe@energinet.dk

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.