Strategiplan 2008: El, varme, gas og transport skal tænkes sammen

I sin nye strategiplan sætter Energinet.dk fokus på indpasning af vedvarende energi og sikring af den fremtidige forsyning af naturgas

Øget anvendelse af el i varme- og transportsektoren kombineret med større fleksibilitet i elforbruget skal være med til at muliggøre en markant stigning i andelen af vedvarende energi, herunder store mængder vindkraft, og en gradvis udfasning af fossile brændsler. Samtidig kommer udbygning af elinfrastrukturen – både nationalt og på tværs af grænserne - også fremover til at spille en væsentlig rolle for integrationen af den vedvarende energi.

På naturgasområdet bliver den største udfordring tilgængelighed af gas. Energinet.dk forventer, at der i mange år fremover vil være behov for energi fra ikke-vedvarende energikilder. Naturgas er et oplagt brændsel til at supplere den vedvarende energi bl.a. på grund af relativ lav CO2-udledning. I nær fremtid vil Danmark imidlertid ikke længere være selvforsynende med gas fra den danske del af Nordsøen. Derfor er Energinet.dk i gang med at sikre ny infrastruktur, som giver fortsat adgang til gas.

Strategiplan 2008 er anden udgave af den langsigtede strategiplan, som bestyrelsen for Energinet.dk hvert andet år sender til klima- og energiministeren. Strategiplanen bygger på den sammenhængende og helhedsorienterede planlægning, som gennemføres i Energinet.dk, og som dokumenteres i årlige anlægsplaner og systemplaner.

Strategiplanen har været forelagt Energinet.dk's Interessentforum til udtalelse, og dette forum har tilsluttet sig indholdet. Læs Interessentforums udtalelse her.

I tilknytning til strategiplanen har Energinet.dk udarbejdet en redegørelse for de strategiske miljøvurderinger (SMV), der er knytter sig til de emner, der beskrives i strategiplanen.

 Du kan bestille Strategiplanen på tryk her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.