Ti år med forskning for 1,1 mia. kr.

Transport- og energiminister Flemming Hansen har netop godkendt indsatsområderne for næste års forskning i teknologier til miljøvenlig produktion af el i forskningsprogrammet ForskEL, der administreres af Energinet.dk.

I alt har forskningsprogrammet 130 mio. kr. til miljøvenlig energiforskning i 2008.

- Forskningsprogrammet fejrer sit 10 års jubilæum i 2008, og jubilæet markeres med ekstra fokus på at gøre Danmark til et land med 100% vedvarende energi i el- og kraftvarmeforsyningen, siger Kim Behnke, leder af Energinet.dk's forsknings- og udviklingssektion.

- De 130 mio.  forskningskroner vil næste år blive fokuseret på forskning og udvikling af teknologier, der gør det muligt, at el- og kraftvarmeproduktionen kan baseres på 100% vedvarende energi i løbet af 20-30 år. Dermed understøtter forskningsprogrammet Regeringens nye energistrategi og målsætningerne om at reducere afhængigheden af fossile brændsler.

- Da vi i en årrække endnu er afhængige af de nuværende kraft- og kraftvarmeværker vil ForskEL også støtte projekter, der kan nedbringe miljøbelastningen fra eksisterende værker. Støtten kan gå til projekter i hele fødekæden fra forskning over udvikling til demonstration. ForskEL programet arbejder tæt sammen med det nye forskningsprogram EUDP under Energistyrelsen, lige som med det hidtidige EFP-forskningsprogram.

10 år med forbrugerfinansieret forskning
Midlerne bag forskningsprogrammet ForskEL finansieres via en del af PSO-tariffen på forbrugernes elregning. PSO står for Public Service Obligations - de forpligtigelser, som Energinet.dk varetager på vegne af det danske samfund.

- For 10 år siden blev den første PSO-forskningsbevilling givet til solcelleprojektet SOL300 i Brædstrup. Siden har forskningsprogrammet ForskEL med fokus på teknologier til miljøvenlig produktion af el gennem forskningstilskud hjulpet mange store og små projekter til gavn for miljøet og industrien for energiteknologi, siger Kim Behnke.

- I alt har vi over årene bevilliget over 1,1 mia. kr. til området, og resultaterne er mangfoldige. Mest markant er udviklingen af vindmølleindustrien, men også anvendelsen af årligt 1,2 mio. ton biomasse i danske kraftvarmeværker er blevet mulig som følge af en stor indsats fra danske forskere i samarbejde med energisektoren.

At der er rift om forskningsmidlerne fra ForskEL-programmet viser ansøgningsrunden i 2007. Her modtog Energinet.dk over 100 ansøgninger om forskningstilskud for over 600 mio. kr. Projekter for tilsammen 265 mio. kr. blev vurderet på så fagligt et højt niveau, at de blev indstillet til støtte.

- Ordningen rummer imidlertid kun 130 mio. kr., og derfor har vi kun bevilget støtte til de allerbedste projekter. Desværre betyder det også, at ganske mange fremragende projekter i år har fået afslag på støtte.

- Derfor ser vi også frem til, at de danske energiforskningsmidler bliver fordoblet i 2010, således at endnu flere gode projekter kan sættes i gang og dermed skabe bedre miljø og nye danske arbejdspladser for levering af energiteknologier til en verden, hvor alle har brug for miljørigtig el- og kraftvarmeproduktion.
 
Ansøgningsfristen for ForskEL programmet for 2008 er 14. september 2007. Inden da er der fælles informationsmøde for de danske energiforskningsprogrammer 15. august på Hotel Trinity ved Fredericia. Programmet for informationsmødet vil blive præsenteret her på hjemmesiden inden længe.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt det ene af to danske naturgaslagre. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gas-markedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er knap 6 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Leder af Energinet.dk's forsknings- og udviklingssektion Kim Behnke, tlf. 7622 4408.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.