Tysk kartelskandale viser behov for at opsplitte elselskaber

Kommentar af markedsdirektør Lene Sonne, Energinet.dk:

De store spillere i den tyske elektricitetsindustri har udvist kartellignende adfærd og på den måde manipuleret med det tyske elmarked. Det har de tyske konkur-rencemyndigheder netop afsløret på baggrund af razziaer, som EU's generaldi-rektorat for konkurrence har gennemført. Energigiganterne E.On, RWE, Vattenfall og EnBW har på en række hemmelige møder udvekslet fortrolige informatio-ner og lagt fælles strategier for at påvirke markedet til egen fordel.

Afsløringerne er bekymrende. Først og fremmest selvfølgelig for tyske forbrugere og industri, som på den måde ikke opnår fordelene ved et frit elmarked. Men også for Danmark. Det danske marked er nemlig for småt og i høj grad for præget af få, store aktører til at kunne fungere optimalt alene. Derfor er vi dybt afhængige af en effektiv handel over grænserne og velfungerende markeder omkring os. På samme måde er det nødvendigt med velfungerende markeder i alle lande, hvis ambitionerne om et fælles, europæisk elmarked skal kunne indfries.

I Tyskland ejer integrerede selskaber både produktionen af el og nettet til at transportere den producerede el. Danmark og andre lande har derimod ejermæssigt adskilt de to dele for at fremme et fair og velfungerende elmarked. EU-kommissionen ønsker klogelig at gøre adskillelsen af net og produktion obligatorisk i alle medlemslandene, men møder modstand fra netop Tyskland. Om de tyske energiselskaber har udvekslet den ekstremt markedsfølsomme informati-on, der vedrører netdelen, er endnu uklart. Men da selskaberne er integrerede har de haft muligheden. Det gør kartelsager potentielt meget mere omfattende, end hvis der "bare" var tale om producenter, som udvekslede information.

En række tyske politikere, heriblandt økonomiministre fra flere delstater, har derfor peget på behovet for at gennemføre den ejermæssige adskillelse i Tyskland. Og set i lyset af de seneste afsløringer er der al mulig grund til at bakke op om de synspunkter. Forhåbentlig vil hele denne sag føre til, at de tyske beslut-ningstagere lægger deres modstand på hylden og i stedet bidrager til at få skabt et fair og gennemsigtigt europæisk elmarked. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.