Udbud af forskningsmidler til biomasseforgasning

ERA-NET Bioenergy indbyder til at ansøge om støttemidler til forskning i be-handling af produktgas fra biomasseforgassere:

Cleaning and treatment of product gas from biomass gasifiers

ERA-NET Bioenergy er et europæisk projekt igangsat for at styrke et strukture-ret samarbejde mellem EU-medlemsstaternes forskellige programmer indenfor forskning og udvikling i bioenergi. Projektet løber til og med 2008.

En vigtig udfordring for netværket er at skabe fælles aktiviteter - bl.a. fælles udbud indenfor udvalgte områder.

Netværket består i dag af programmer fra Holland, Tyskland, Østrig, Finland, Sverige, England og Danmark.

Nærmere oplysninger kan ses på ERA-NET Bioenergy's hjemmeside www.eranetbioenergy.net.

For yderligere oplysninger kan kontaktes forskningskoordinator Steen Vester-vang, tlf. 76 22 45 27, e-mail stv@energinet.dk

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.