Udbygning af mere fleksibelt elsystem følger naturligt af en massiv satsning på vindenergi

Når Danmark i de kommende år satser massivt på udbygning af den vedvarende energi vil det også føre til en markant udbygning af elsystemet.

Det danske elnet skal ikke blot forstærkes og udbygges, hele elsystemet skal gøres mere fleksibelt og intelligent, så det kan håndtere de store variationer i strømproduktionen fra mange nye vindmøller.

- Den nye energipolitiske aftale betyder, at Danmark skal indpasse væsentligt mere vedvarende energi i det danske elsystem som et af midlerne til at modvirke udledningen af drivhusgasser og den globale opvarmning. Den massive satsning på vindenergi ændrer helt markant kravene til det eksisterende elsystem. Det skal i fremtiden udbygges, så det bliver væsentligt mere robust, fleksibelt og intelligent, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk, der har ansvaret for det overordnede el- og naturgasnet i Danmark.

Udbygning og forstærkning af elnettet er nødvendig af flere grunde. Dels skal strømmen fra nye havvindmølleparker føres i land til det eksisterende elnet, og dels skal det sikres, at der ikke opstår flaskehalse i elsystemet, så strømmen ikke kan føres hen, hvor den skal forbruges.

Elnettet og forbindelserne til udlandet skal desuden udbygges og forstærkes for at kunne håndtere de store variationer i strømproduktionen, når endnu flere vindmøller kobles på elnettet. Når det ikke blæser, skal det være muligt at importere strøm, og når det blæser meget, skal det være muligt at eksportere strøm.

Udbygningen af elnettet og udlandsforbindelserne er desuden forudsætningen for, at Danmark kan udnytte, at vi er en del af et internationalt marked for el. Ved at sikre, at der ikke opstår flaskehalse i systemet, vil konkurrencen på markedet for el blive større til gavn for den pris, forbrugerne betaler for deres strøm.

For at få den fulde udnyttelse af de markant større mænger vedvarende energi skal elsystemet udvikles til mere fleksibelt og intelligent at kunne håndtere de store variationer i produktionen af vedvarende energi. Energinet.dk har i sin Systemplan 2007 peget på en lang række virkemidler til at løse udfordringerne med ændringerne i produktionen af vedvarende energi. Det omfatter bl.a. udvikling af nye former for reserver og muligheder for bedre at kunne regulere strømproduktionen, kobling til varmesystemet med elpatroner og varmepumper, udvikling af elbiler og lagring af el. Der forestår et stort forsknings og udviklingsarbejde på dette område.

Det er Energinet.dk's opgave at foretage en langsigtet og helhedsorienteret udvikling af elsystemet i Danmark, så udviklingen ikke sker tilfældigt og samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt f.eks. ved "knopskydninger" efterhånden som nye vindmølleparker besluttes.

Udbygningen skal tage hensyn til både forsyningssikkerhed, udviklingen af elmarkedet for at sikre en velfungerende konkurrence, miljøet, herunder de landskabelige hensyn, samt samfundsøkonomien.

- Vi er meget tilfredse med det ambitiøse og brede energiforlig, og vi er klar til at påtage os de spændende udfordringer som følger af forliget i forhold til en langsigtet udbygning af elsystemet i Danmark, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt et naturgaslager. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi støtter produktion af miljøvenlig strøm samt forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion. Vores omsætning er ca. 6 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.