Udskiftning af højspændingsledning mellem Kassø og Vejen udsættes

Energinet.dk går først videre med at realisere planerne om at udskifte 400 kV-ledningen mellem Kassø og Vejen, når der foreligger en samlet plan for udbygningen af det danske eltransmissionsnet.

Energinet.dk har i dag meddelt beboerne langs højspændingsledningen mellem Kassø og Vejen, at de desværre først kan forvente en endelig afklaring af planerne om at udskifte den 42 år gamle ledningsstrækning om ca. to år.

Baggrunden er, at der efter sommerferien igangsættes et udvalgsarbejde, der skal munde ud i en samlet plan for udbygningen af det overordnede elnet i Danmark. I planen skal der indgå en analyse af en øget kabellægning frem for luftføring af det danske 400 kV-net. Planen skal behandles i folketinget, og først derefter genoptager Miljøcenter Odense myndighedsbehandlingen af ledningsstrækningen.

Det politiske ønske om en helhedsplan for elnettet hænger tæt sammen med ønsket om at indpasse væsentlig mere vedvarende energi i elsystemet. Elnettet skal derfor udbygges, så det kan transportere strømmen fra bl.a. nye havvindmølleparker ud til forbrugerne. Kassø-Vejen-ledningen, som er en vigtig transportvej i det danske elsystem, vil indgå i helhedsplanen.

- Vi har valgt at udsætte udskiftningen af ledningen mellem Kassø og Vejen, indtil helhedsplanen er politisk behandlet. Behovet for at udskifte og forstærke den 42 år gamle ledningsstrækning er uændret, men skal indgå i helhedsplanen for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark, siger projektleder Aksel Gruelund Sørensen, Energinet.dk.

- Vi ved, at udsættelsen giver store ulemper for de borgere, der er naboer til ledningen mellem Kassø og Vejen. De har allerede ventet meget længe på en afklaring, og det beklager vi, siger Aksel Gruelund Sørensen.

Energinet.dk har tilbudt de berørte naboer individuel vejledning i, hvordan de skal forholde sig i ventetiden.

Baggrund for ombygningsplanerne

400 kV-ledningen mellem Kassø og Vejen er en del af det overordnede eltransmissionsnet i Danmark. Den 42 år gamle ledningsstrækning trænger til enten en udskiftning eller en gennemgribende renovering. Energinet.dk har valgt at udskifte ledningen, da den eksisterende ledning ikke længere er stor nok til at dække behovet for transport af strøm inden for Danmarks grænser og på tværs af grænserne til Tyskland og de nordiske lande.

Stigende elforbrug, flere vindmøller og ønsket om bedre konkurrence på markedet for el gør, at der er behov for at styrke den eksisterende linje.

Yderligere oplysninger hos projektleder Aksel Gruelund Sørensen,
tlf. 76 22 45 40, mobil 23 33 85 33

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.