Udtalelser fra Energinet.dk's Interessentforum

Energinet.dk's Interessentforum holdt sit første møde den 30. marts 2006.

På dagsordenen var bl.a.
• Energinet.dk's Årsrapport 2005
• Energinet.dk's Anlægsplan 2006
• Energinet.dk's Investerings- og finansieringsplan 2006
• Håndteringen af kapaciteten på de elektriske Øresundsforbindelser
• Net- og systemtariffernes størrelse og beregning - el

Interessentforum skal med henblik på at understøtte driften afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om virksomhedens overordnede strategier og planer.

Interessentforums udtalelse til Energinet.dk's ledelse fra mødet den 30. marts 2006 er vedlagt.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.