Udvalg skal se på fremtidig udbygning og kabellægning i det danske elsystem

Et udvalg nedsat af transport- og energiministeren skal udarbejde en teknisk redegørelse for den fremtidige udbygning og kabellægning i det danske elsystem.

Rapporten afleveres til ministeren 1. marts 2008 og vil herefter danne grundlag for politiske drøftelser og beslutninger om elsystemets udbygning.

Den tekniske redegørelse vil indeholde:
- Analyser af behovet for udbygning af elsystemet
- Analyser af alternative udbygningsstrategier og
- Analyser af konsekvenserne af en række alternative udbygningsmodeller

Redegørelsen skal ikke blot afdække de miljø- og landskabsmæssige konsekvenser af forskellige udbygningsmodeller, men også fremlægge konsekvenserne for forsyningssikkerhed, elmarkedets funktion og samfundsøkonomien.

Målet er, at politikere og offentligheden skal kunne se konsekvenserne af forskellige udbygningsstrategier og -modeller - og at politikerne derefter er i stand til at tage de politiske drøftelser og træffe de politiske beslutninger om den fremtidige udbygning på et velkvalificeret grundlag.

I udvalget sidder repræsentanter fra Energinet.dk, Transport- og Energiministeriet, Energistyrelsen, Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse, Miljøministeriets miljøcentre, Finansministeriet, og Kommunernes Landsforening. Udvalgets formand er planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

Mens udvalget arbejder, har Energinet.dk sat dele af den nødvendige udbygning af elsystemet i bero, idet valget af løsninger afventer de politiske beslutninger om fremtidige udbygningsstrategier.

Medlemmer af elinfrastrukturudvalget:

 • Peter Jørgensen, planlægningsdirektør, Energinet.dk – formand
 • Dorthe Vinther, planchef, Energinet.dk
 • Vibeke Thyge Frandsen, seniorprojektleder, Energinet.dk – sekretær
 • Henrik Andersen, kontorchef, Transport- og Energiministeriet
 • Sune Thorvildsen, fuldmægtig, Transport- og Energiministeriet
 • Flemming G. Nielsen, kontorchef, Energistyrelsen
 • Anders Højgaard Kristensen, civilingeniør, Energistyrelsen
 • Sven Koefoed-Hansen, kontorchef, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
 • Hans Høyer, centerdirektør, Miljøministeriet, Miljøcenter Odense
 • Anders Kragsnæs Balling, kontorchef, Finansministeriet
 • Henrik Kjærgaard, fuldmægtig, Finansministeriet
 • Flemming Kjærulf, adm. direktør, Nyborg Forsyning og Service a/s, for Kommunernes Landsforening

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.