Vandmiljøet undersøges i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord

Biologer går fredag den 20. marts i gang med at undersøge vandmiljøet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Det sker som led i at undersøge påvirkningerne af miljøet ved en eventuel udvidelse af naturgaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Aars.

Biologer går fredag den 20. marts i gang med at undersøge vandmiljøet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Det sker som led i at undersøge påvirkningerne af miljøet ved en eventuel udvidelse af naturgaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Aars.

- Biologerne vil bruge planktonet, vandhentere og andet teknisk udstyr til de mange prøver, der skal tages i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Prøverne skal afdække en række fysiske og kemiske forhold, bl.a. saltholdighed, iltforhold og forekomsten af tungmetaller, samt marinbiologiske forhold som f.eks. bundfauna og fisk, siger Leif Hansen, der er chef for Energinet.dk's naturgaslager i Lille Torup.

Undersøgelserne skal give et billede af de eksisterende forhold i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Det er sjældent, at der foretages detaljerede studier som følger variationerne hen over året i f.eks. antallet af fiskeæg og larver i de danske fjorde. De indsamlede data vil derfor blive gjort tilgængelige for forskningsverdenen i form af videnskabelige publikationer.

Den nye viden vil øge kendskabet til det marine liv i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Dataene vil vise, om der er perioder, hvor området er særligt følsomt for påvirkninger, f.eks. en kortvarig periode med høj biomasse af fiskelarver, og prøverne vil også kunne afdække, om der findes arter, som er omfattet af EU's habitatsdirektiv.

- Når basisundersøgelsen af de eksisterende forhold er færdig, håber vi, at vi har fået miljømyndighedernes tilladelse til at foretage et pilotprojekt, hvor vi ved minimal skyllehastighed genudskyller en enkelt af de eksisterende kaverner (hulrum i undergrunden) ved gaslageret i Lille Torup. Under pilotprojektet vil vi fortsat overvåge vandmiljøet tæt i samarbejde med miljømyndighederne, og der vil være mulighed for at justere udledningen af saltvand undervejs, siger Leif Hansen.

Det vand, der udledes i Lovns Bredning vil være vand fra Hjarbæk Fjord blandet med salt fra den underjordiske salthorst. Det mættede saltvand fortyndes ca. 15 gange, så saltkoncentrationen svarer til omgivelserne, inden vandet ledes ud i Lovns Bredning. Det udledte saltvand vil løbende blive analyseret for at sikre, at der ikke findes stoffer, der kan have en negativ effekt på vandmiljøet.

Den viden, der opnås gennem undersøgelserne, vil afdække, hvordan en større udvidelse af Lille Torup gaslager kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for vandmiljøet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Energinet.dk har søgt miljømyndighederne om tilladelse til over en ca. 25-årig periode at genudskylle syv eksisterende kaverner og ni nye. Om det store projekt gennemføres i fuldt omfang afhænger af den fremtidige efterspørgsel på lagerplads for gas. I første omgang har Energinet.dk kun besluttet at genudskylle én af de eksisterende kaverner.

 Det sker af hensyn til vedligeholdelsen af gaslageret, da de eksisterende kaverner på naturlig vis er krympet ca. 10 pct., siden de blev etableret for ca. 20 år siden.

Yderligere information:
Gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk, tlf. 89 99 27 22 eller mobil 23 33 89 70

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.