Varmepumper bør erstatte oliefyr

Varmepumper kan meget effektivt udnytte solens energi lagret i jorden til at producere varme, de kan gøre Danmark mindre afhængig af olie, og de kan effektivt reducere CO2-udledningen i de sektorer, der ikke er omfattet af CO2-kvotesytemet.

Derfor er det misvisende, når Dansk Fjernvarme på baggrund af en ny bereg-ningsmodel konkluderer, at der ingen fordel er ved at udskifte oliefyr med var-mepumper.

Dansk Fjernvarmes beregninger viser, at varmepumper er årsag til en næsten lige så stor CO2-udledning som de oliefyr, de erstatter. Imidlertid baseres be-regningerne på to forudsætninger, som er urealistiske.

For det første antages det, at den strøm, som skal drive de nye varmepumper, udelukkende produceres ud fra kul. Energinet.dk's systemanalyser for Nordeuropa viser, at den ekstra elproduktion ikke altid kommer fra kulfyrede kraftværker uden fjernvarmeproduktion. Elproduktionen er et miks af forskellige teknologier og brændsler.

For det andet tager beregningerne ikke hensyn til, at elproduktionen er under-lagt CO2-kvotesystemet. Dette medfører, at analysens konklusion ikke afspejler virkeligheden. CO2-kvotesystemet sikrer, at CO2-udledningen ikke ændrer sig, selvom der kommer et ekstra elforbrug fra nye varmepumper.
Dansk Fjernvarmes ærinde er naturligvis at påvise, at fjernvarme er et godt, klimavenligt og energieffektivt valg. Det er Energinet.dk helt enig i. Imidlertid er mange oliefyr i Danmark placeret på steder, hvor fjernvarmen ikke er et reelt alternativ. I disse områder er det en rigtig god ide at lade varmepumper erstatte oliefyr.

- På langt sigt skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler. Varmepum-per vil effektivt kunne bringe vedvarende energi ind i varmesektoren, bidrage til en større forsyningssikkerhed, hvor Danmark bliver frigjort fra en stærk afhæn-gighed af importerede fossile bændsler uden samtidig gøre Danmark afhængig af import af store mængder biomasse, siger strategisk planlægningschef Søren Dupont Kristensen, Energinet.dk.

- Varmepumper er et rigtigt godt bud på fremtidens individuelle opvarmning. Og med en stigende produktion af især vindkraft, stilles der store krav til et fleksi-belt elsystem. Her kan varmepumperne på sigt fungere som et "varmelager" for vindkraften.

- Varmepumper er derfor en rigtig god ide både miljømæssigt og økonomisk. Det samme er fjernvarme, i de områder hvor det er et reelt alternativ.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.