EU støtter dansk-hollandsk projekt med mere end en halv milliard kroner

Under forudsætning af, at Holland og Danmark beslutter at bygge en ny elektrisk forbindelse mellem landene, vil EU-kommissionen støtte den nye forbindelse, COBRAcable, med ca. 645 mio. kroner fra EU's økonomiske genopretningsplan.

COBRAcable kan indgå i et fremtidigt havbaseret elnet i Nordsøen, styrke konkurrencen på elmarkedet og sikre indpasning af markant mere vindenergi.

EU-kommissionen har nu underskrevet en aftale med Energinet.dk og TenneT i Holland om økonomisk støtte til etableringen af en elektrisk jævnstrømsforbindelse, COBRAcable, mellem Danmark og Holland, som led i et fremtidigt havbaseret elnet i Nordsøen.

En elektrisk forbindelse mellem Danmark og Holland er i tråd med EU's ambitioner om et stærkere og mere sammenhængende elnet i Europa, og kablet vil bidrage til udviklingen af et mere internationalt og bæredygtigt energimarked, som er en hovedprioritet i europæisk energipolitik. I projektet undersøges tillige mulighederne for at koble havmølleparker direkte til kablet.

Støtten udgør 86,5 mio. euro (ca. 645 mio. kr.) fra EU's økonomiske genopretningsplan (Recovery Plan), som de to systemansvarlige selskaber Energinet.dk og det hollandske TenneT har søgt om del i.

- Forbindelsen til Holland er én blandt flere virkemidler, som vil være med til at sikre en bedre udnyttelse af vindenergien i takt med udbygningen af vindkraften i Danmark, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

- Med en direkte forbindelse mellem Holland og Danmark vil mulighederne for at udveksle strøm mellem Norden og kontinentet desuden forbedres væsentligt. Forbindelsen vil dermed styrke forsyningssikkerheden og konkurrencen på elmarkederne, siger Torben Glar Nielsen.

Energinet.dk og TenneT planlægger at bygge en ca. 275 km lang jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 700 MW mellem Endrup vest for Esbjerg og Eemshaven i Holland. Anlægsomkostningerne for forbindelsen er estimeret til ca. 450 mio. euro.

Under forudsætning af de respektive energiministres godkendelse og de nødvendige myndighedstilladelser ventes COBRAcable at kunne sættes i drift i 2016.

Yderligere information:
Eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk, tlf. 23 33 89 00.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.