Storebælt-kabel kunne have forhindret høje østdanske elpriser

Øget vindenergi kompenserer for manglende strøm over Øresund i dagene op til, at Den elektriske Storebæltsforbindelse går i kommerciel drift.

En kombination af svenske kapacitetsbegrænsninger på elkablerne over Øresund og forsinket drift efter planlagt udetid for sjællandske produktionsanlæg har resulteret i høje østdanske elpriser i langt de fleste timer i ugens to første driftsdøgn.

I indeværende døgn er den østdanske pris næsten tredoblet, eftersom den ligger på godt 113 øre pr. kilowatt-time i samtlige dagtimer. Ifølge Nord Pool har øget vind dog presset priserne for driftsdøgnet onsdag ned i et mere normalt leje.

- Den elektriske Storebæltsforbindelse går i kommerciel drift med virkning fra driftsdøgnet fredag den 20. august, men havde den været klar bare en uge tidligere, ville kablet givetvis have afbødet effekten af den begrænsede kapacitet på Øresund, siger økonom Søren Klinge fra Energinet.dk's markedsafdeling.

Mens Danmark er opdelt i to prisområder, nemlig øst og vest for Storebælt, så har Sverige samme pris i hele landet, men kun indtil udgangen af 2011. For efter gentagne danske klager over, at Svenska Kraftnätt lukker for eksport over Øresund for at beskytte sin egen pris, har EU-kommissionen nu pålagt den svenske systemoperatør at dele landet op i fire prisområder. Og indtil de bliver en realitet, har svenskerne indvilget i at imødegå effektmangel med modkøb som alternativ til at lukke for kablerne til Sjælland.

- Det er da også sket i den konkrete situation, fortsætter Søren Klinge. - Svenskerne har desuden vist deres gode vilje ved fortsat at lade 300 MW stå åben på kablerne over Øresund.

Han tilføjer, at svenskerne også har gjort det oliefyrede kraftværk i Karlshamn klar til drift for at kunne styrke den truede svenske forsyningssikkerhed uden at begrænse kapaciteten på Øresund yderligere..

Flere oplysninger: Søren klinge på mobil 2333 8622

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.