Miljødeklarationer 2009

Energinet.dk har offentliggjort miljødeklarationerne for el 2009.

Af miljødeklarationerne for 2009 fremgår det blandt andet, at tendensen, der er set i de senere år med en reduktion i udledningerne i de forsurende gasser (SO2 og NOx) fortsætter.

Faldet skyldes forbedret røggasrensning, fordi de fleste store kraftværker i dag har etableret både afsvovlingsanlæg og DeNOx-anlæg.

Foreløbige tal fra Energinet.dk viser desuden, at cirka 28 procent af danskernes elforbrug igen i 2009 stammede fra vedvarende energi. 2009 var et vindfattigt år sammenlignet med 2008, og andelen af vedvarende energi ville alt andet lige have været højere, hvis det havde blæst lige så meget i 2009 som i 2008.

Det er i øvrigt sidste gang, Energinet.dk udarbejder separate miljødeklarationer for Øst- og Vestdanmark. Med etableringen af Storebæltskablet i 2010 vil Energinet.dk fremover præsentere én samlet deklaration for Danmark.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.