Miljørapport 2010 er nu klar

Energinet.dk har netop offentliggjort Miljørapport 2010, der redegør for miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i kalenderåret 2009 samt fra driften af transmissionssystemerne for el og gas.

Miljørapporten indeholder desuden prognoser for miljøpåvirkningen fra elsektoren frem til 2020.

De væsentligste forhold i Miljørapport 2010 er følgende:

- Det danske elforbrug faldt med fire procent i 2009 som følge af den økonomiske krise.

- Selv om der blev tilsluttet hele 319 MW ny vindkraft i 2009, faldt produktionen af el fra vindmøller alligevel med fire procent, da der var tale om et dårligt vindår.

- Udledningen af de forsurende gasser svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) faldt med henholdsvis 28 og 23 procent i 2009. Faldet følger tendensen fra de senere år med en reduktion af udledningerne fra især de større kraftværker.

- Udledningen af kuldioxid (CO2) fra produktionen af el og kraftvarme i Danmark steg med to procent fra 2008 til 2009. Det skyldes bl.a. en nedjustering af, hvor stor en del af affaldsforbrænding, der kan betragtes som vedvarende energi og dermed CO2-neutral.

- Prognoserne forudsætter en betydelig udbygning med vedvarende energi (VE) - især vindkraft og biomasse. Mens den samlede VE-andel i 2009 udgjorde 29 procent af det danske elforbrug, så ventes den i 2020 at stige til 54 procent. Tilsvarende forventes vindkraften at kunne dække 39 procent af elforbruget i 2020 mod ca. 20 procent i 2009.

Læs hele Miljørapport 2010 her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.