Nemmere at købe strøm med et klimavalg

Nye krav skal fra 1. januar 2010 gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne at købe strøm med forskellige tilvalg omkring CO2-reduktion eller vedvarende energi.

En arbejdsgruppe bestående af Energinet.dk, Energistyrelsen, Forbrugerrådet, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Energi/Dansk Elhandel er blevet enige om, hvordan strøm med forskellige klimavalg skal mærkes.

Det betyder, at når forbrugerne køber strøm med et klimavalg, er der nu en gennemsigtig beskrivelse af produktet og hvordan effekterne på klimaet er, samt hvilken dokumentation el-handleren skal yde overfor forbrugeren. Forbrugerne får dermed en større sikkerhed for, at det strømprodukt, de køber virker efter den hensigt, som forbrugerne har haft med at købe det pågældende produkt.

Den nye mærkning inddeles i tre kategorier omkring:

  • CO2-reduktion
  • Bidrag til opstilling af nye vedvarende energi-anlæg gennem donationer
  • Køb af oprindelsesgarantier fra produktion af vedvarende energi
    Fra 1. januar 2010 vil de nye deklarationer kunne findes på www.elpristavlen.dk.

Læs mere her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.