Energinet.dk støtter forskning i gas med 7,7 mio. kr.

Energinet.dk sætter med det nye forskningsprogram, ForskNG, gang i forskning inden for gasområdet. Alene i 2008 starter fire forskningsprojekter med støtte fra Energinet.dk på i alt 7,7 mio. kr

Energinet.dk modtog i det første åbne udbud af støtte til forskning og udvikling i fremtidens gassystemer 11 ansøgninger om støtte. Efter en nøje gennemgang af projekterne er det besluttet at starte fire projekter i 2008. (Se planen for ForskNG her.)- ForskNG programmet har fået en særdeles fornem start, og det lover godt for fremtidens samarbejde mellem Energinet.dk og forskningsinstitutioner på gasområdet, siger sektionschef, Kim Behnke.

De fire forskningsprojekter som starter i 2008 er: 

  • "Reforming af forgasningsgas" (omsætning og opgradering af gas fra biomasse), så det kan anvendes i naturgasnet. Projektet er en del af et EU forskningssamarbejde i ERA-NET regi.
  • "Biogas til nettet". Forskning i at forøge brændværdien i biogas, så den kan transporteres i gastransmis-sionsnettet.
     
  • "Opgradering af biogas til transportformål". Et projekt hvis mål er at kunne omdanne biogas til brændstof til brug i transportsektoren.
     
  • "Bison". Et projekt hvis mål er at øge effektiviteten i blandt andet naturgaskedler. Projektet er del af et større EU projekt.

Energinet.dk støtter de fire forskningsprojekter med et samlet beløb på 7,7 mio. kr. Med egenfinansiering har projekterne en samlet sum på over 28 mio. kr.  To af projekterne gennemføres som et led i et internationalt forskningssamarbejde. I løbet af 1. kvartal 2008 forhandler Energinet.dk endelige kontrakter med hvert en-kelt projekt.

Energinet.dk har ifølge lov om naturgasforsyning pligt til at sikre forskning og udvikling inden for frembringelse af nye typer gas. Prognoser viser at de danske reserver af naturgas i Nordsøen løber tør inden for de næste 10-15 år.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.