Forskningsrapporten Energi 08 er nu klar

Den fælles danske energiforskningsrapport, Energi 08, er nu på gaden.

Det er anden gang, at ForskEL-programmet, der administreres af Energinet.dk, sammen med Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Det Strategiske Forskningsråd, Dansk Energi og Højteknologifonden udsender en samlet oversigt over deres aktiviteter.

Energi 08 gør status for den danske energiforskning i perioden april 2007 - marts 2008 og indeholder bl.a.:

  • Kontaktdata for mere end 350 aktuelle danske energiforskningsprojekter
  • Formålsbeskrivelse af de ca. 125 projekter, der er bevilget i perioden
  • Resultater af de ca. 90 projekter, der er afsluttet i perioden
  • En række tværgående forskningspolitiske og teknologiske artikler, herun-der udvikling af et intelligent elsystem, biobrændstoffer, biomasseforgas-ning, energimaterialer og boligkomfort.

Energiforskningsrapporten for 2008 er gratis og kan om kort til bestilles via Bibliotek på Energinet.dk's hjemmeside eller downloades som PDF-fil her. Rapporten vil snarest også kunne downloades i en engelsk version.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.