Ændrede kapaciteter sikrer gasleverancer på uafbrydelige vilkår

Energinet.dk har justeret kapacitetsgrænserne for uafbrydelig kapacitet af na-turgas i exitzonen*) og Dragør exit*) med virkning fra 1. august 2008.

Energinet.dk har fastsat de uafbrydelige kapaciteter ud fra de tekniske kriterier med mulige temperaturer ned til gennemsnitlig -13° på en ekstrem kold vinter-dag. Også vurderinger af sandsynlig produktion, lagerkapacitet, tryk samt efter-spørgsel i Danmark og de tilstødende systemer er indgået i revurderingen af den kapacitet, der er til rådighed i exit zonen og til eksport i exitpunkterne.

I den danske exit zone er kapaciteten reduceret fra 28,8 mil. m3/dag til 25,5 mil. m3/dag (12.983.750 kWh/h).

I Dragør exitpunktet er den uafbrydelige kapacitet reduceret til 250.000 m3/h for at sikre, at gasleverancerne i Dragør ikke blot er til rådighed på en ekstrem kold vinterdag, men også kan modtages på den svenske side og leveres videre i det svenske gastransmissionssystem.

De hidtidigt oplyste 360.000 m3/h kan til stadighed leveres i Dragør med et tryk på 45 bar selv på en ekstrem kold vinterdag med -13° i gennemsnitstemperatur. Det svenske marked vurderes imidlertid at have behov for et væsentligt højere tryk for at kunne modtage 360.000 m3/h. Energinet.dk har på den baggrund vurderet en leverance på op til 250.000 m3/h ved 55 bar som mest realistisk.

De 250.000 m3/h overstiger den hidtidige efterspørgsel i Dragør. Yderligere 36.000 m3/h er til rådighed som afbrydelig niveau-1 kapacitet, mens der ikke er sat nogen begrænsning på salget af afbrydelig niveau-2 kapacitet.

Energinet.dk vil i samspil med de svenske systemoperatører løbende se på mulighederne for yderligere optimering af kapaciteten i Dragør.

Yderligere oplysninger: Søren Juel Hansen, sjh@energinet.dk, tel: 2333 8744.

 
*) Det danske gastransmissionssystem er opbygget som en entry-exitmodel. De danske forbrugere bliver forsynet med naturgas af gasleverandørerne via distri-butionsnettet fra exitzonen. Der er derudover tre vigtige entry- og exitpunkter i Danmark, hvor naturgassen hhv. kommer ind og føres ud af landet. De tre punkter findes i Nybro i Vestjylland, i Ellund ved grænsen til Tyskland og i Dra-gør, hvor naturgassen eksporteres ud af Danmark til Sverige.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.