Biogasprojekt blev ForskNG-topscorer

Aarhus Universitets forskningscenter Foulum ved Viborg under blev med projek-tet "Biogas potentials in manure and effect of pre-treatment" topscorer i Energi-net.dk's ForskNG-program for 2009, som fordeler forskningsmidler til projekter om gas.

Projektet handler om at optimere selve biogasproduktionen ud fra gylle, så den-ne kan laves mere effektivt og levere mere gas, samt at kortlægge potentialerne for biogas baseret på forskellige typer af husdyrgødning.

- Projektet går fint i spænd med Energinet.dk's egen strategi om at gøre gasnet-tet tilgængeligt for biogas og om at udbrede brugen af biogas, siger forskningskoordinator Inger Pihl Byriel.

Forskningscenter Foulum har søgt om 3 mio. kr. i støtte og arbejder med et samlet projektbeløb på 3,6 mio. kr.

Syv ansøgninger
ForskNG-programmet modtog inden fristens udløb 31. oktober i år syv ansøg-ninger til et samlet ansøgt støttebeløb på 13,2 mio. kr. og et samlet projektbe-løb på 21,5 mio. kr.

Alle projekter har været igennem en grundig bedømmelse med deltagelse af både danske og udenlandske evaluatorer. De fandt seks ud af de syv ansøgnin-ger til et samlet støttebeløb på 10,8 mio. kr. støtteværdige.

- ForskNG er et forholdsvis nyt program med begrænsede midler og ressourcer, så derfor vælger vi i år kun at sætte ét projekt i søen. Konsekvensen er desværre, at vi også i år måtte give afslag til mange kvalificerede ansøgninger, tilføjer forskningskoordinatoren.

Kontaktperson: Inger Pihl Byriel, e-mail ipb@energinet.dk, tlf. 7622 4416.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.