Borgerne spørges om ny naturgasledning i Syd- og Sønderjylland

I dag og de kommende uger gennemfører Miljøcenter Odense den første offentlighedsfase om, hvordan en ny kompressorstation og en ny naturgasledning parallelt med den eksisterende gasledning, kan planlægges på strækningen mellem Ellund ved den dansk-tyske grænse og Egtved.

Om få år er Danmark ikke længere selvforsynende med naturgas, og der bliver behov for at importere gas, indtil Danmark på lang sigt bliver uafhængig af naturgas. Det er baggrunden for projektet i Syd- og Sønderjylland.

Ca. 240 naboer til den eksisterende naturgasledning har fået brev og et debatoplæg om projektet fra Miljøcenter Odense.

- Vi håber, at så mange borgere som muligt vil komme med forslag og ideer til, hvordan projektet kan gennemføres, og hvad der skal tages hensyn til i projektet, så vi får et projekt, alle bliver glade for, siger projektleder Nina Frøkjær Vendelboe fra Energinet.dk.

Offentlighedsfasen, som Miljøcenter Odense gennemfører fra i dag, løber frem til 5. januar 2010. Det er den første af to faser, hvor borgere og andre interesserede kan give deres kommentarer, forslag og ideer til kende.

På baggrund af borgernes forslag vil miljøcenteret fortsætte arbejdet, som skal munde ud i et konkret forslag til linjeføring og placering af kompressorstationen samt en VVM-rapport, som vurderer virkningerne på miljøet, dvs. hvilke konsekvenser gasledningen vil få for mennesker, landskab, natur, kulturminder, vand, luft og jord. VVM-rapporten ventes offentliggjort i løbet af 2010, hvor den anden offentlige høring finder sted. Herefter tager Miljøcenter Odense endelig stilling til projektet.

Udbygningen af gastransmissionsnettet omfatter dels en kompressorstation, som skal øge trykket, og dermed sikre, at gassen i ledningen kan pumpes videre i gassystemet, og dels en ny gasledning, der om udgangspunkt vil blive grave ned parallelt med den eksisterende naturgasledning mellem grænsen og Egtved.

Yderligere information:
Projektleder Nina Frøkjær Vendelboe, Energinet.dk, tlf. 44 87 33 39.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.