Energinet.dk har købt gastransmissionsnettet for 1,1 mia. kr.

Købet er finansieret via en gunstig rammeaftale om kortfristede lån op til 5 mia. SEK.

Energinet.dk har nu betalt Finansministeriet 1,1 mia. kr. for at overtage det danske gastransmissionssystem. Staten havde allerede i fjor udskilt gastransmissionen fra Dong som det selvstændige selskab Gastra, der i efteråret fusionerede med Eltra og Elkraft til Energinet.dk.

Købet er finansieret via en netop indgået rammeaftale, der åbner mulighed for at udstede korte erhvervsobligationer (certifikater) på det svenske marked. Den nordiske bankkoncern Nordea har arrangeret programmet og formidler Energinet.dk's udstedelse af kortfristede lån sammen med to andre dealere, Danske Bank og SEB. Programmet går op til 5 mia. SEK, men det er tanken løbende at erstatte de korte lån med en mere langfristet finansieringsform.

Energinet.dk's finanschef Claus Hangaard er ikke i tvivl om, at selskabets netop offentliggjorte høje rating hos Standard & Poor's har påvirket rammeaftalen i gunstig retning.

"Nordea låner os altså ikke pengene, men håndterer den praktiske side af sagen i forhold til de egentlige investorer", oplyser Claus Hangaard. "Vi har typisk brug for at optage kortfristede lån på under en halv. mia. til at finansiere bl.a. anlægsarbejder. Lånerammen betyder, at vi så med fordel kan vente med at optage store, langfristede lån hos Nationalbanken eller i udlandet."

Læs hele prospektet for rammeaftalen (pdf)

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.