Energinet.dk indfører nyt koncept for nødforsyning på gasområdet 1. oktober 2007

Siden sommeren 2004 har Energinet.dk og distributionsselskaberne arbejdet med konkretiseringen af et nyt overordnet nødforsyningskoncept for det danske gasmarked.

Det nye koncept skal afspejle en rolle- og ansvarsfordeling på et liberaliseret gasmarked på en måde, som det ”gamle” koncept ikke længere kunne leve op til.

Det gamle koncept blev udarbejdet i en situation, hvor transmissionsselskabet fortsat var en fuldt integreret del af DONG-koncernen, og det danske naturgasmarked ikke var liberaliseret.

Det nye nødforsyningskoncept bygger på, at alle forbrugere betaler den samme tarif for, at Energinet.dk leverer gas i en nødforsyningssituation. Dette kan sammenlignes med en forsikringspræmie. Som noget nyt sker betalingen for nødforsyning i form af en volumenafhængig tarif. Derved sikres gennemsigtighed i nødforsyningsbetalingen for forbrugerne.

Forbrugere, der indgår aftaler om sekundær nødforsyning direkte med Energinet.dk, opnår en separat rabat på betalingen for nødforsyning. Denne rabat udbetales direkte af Energinet.dk til de relevante store forbrugere. Med de direkte aftaler om sekundær nødforsyning med de største forbrugere får Energinet.dk mulighed for at kontrollere de reelt afbrydelige mængder og kan derved løfte opgaven med at sikre forsyningssikkerheden på det danske gasmarked.

Alle store forbrugere har haft mulighed for at deltage i et åbent informationsmøde om det nye koncept den 29. august 2007 hos Energinet.dk.

Læs mere om nødforsyningskonceptet her.

Med det nye nødforsyningskoncept kommer et tillæg – ”Addendum 1” - til Regler for Gastransport 7.1. ”Addendum 1” kan ses her.

Ud over det nye nødforsyningskoncept ændrer Energinet.dk også nogle andre punkter i markedsreglerne, som ”Aaddendum 1” beskriver. Baggrunden er et ønske fra Energinet.dk Gastransmission om at:

  • Flytte den daglige allokeringsmeddelelse fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunderne fra kl. 11.00 til kl. 12.00 i det følgende Gasdøgn,
  • Forkorte betalingsperioden fra 30 Dage til løbende måned,
  • Begrænse Energinet.dk Gastransmissions krav til Kreditrammen proportionalt med Transportkundens reducerede kreditrisiko som følge af den forkortede betalingsperiode, 
  • Forøge den krævede minimumskreditramme fra kr. 500.000 til kr. 2.000.000

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.