Energinet.dk nummer to i europæisk gasbenchmark

Energinet.dk overgås kun af engelske National Grid hvad angår indretningen af gasmarkedet

Sammenslutningen af europæiske energihandlere (EFET) har offentliggjort deres benchmarkundersøgelse af europæiske gastransmissionsselskaber. Energinet.dk indtager en anden plads kun overgået af engelske National Grid. Undersøgelsen sammenligner de europæiske transmissionsselskabers evne til at understøtte konkurrencen og handelen med gas. Der måles på en række parametre som udbudte produkter/services, kapacitetsbooking, sekundær gashandel, gennemsigtighed og tarifstruktur.

Energinet.dk roses især for indretningen af sit entry-exit system, sit fleksible kapacitetsbookingsystem samt for sin virtuelle handelsplads, der giver mulighed for handel med gas, balance og kapacitet imellem transportkunder.

De punkter, hvor Energinet.dk scorer lavere (primært set i relation til National Grid) er aspekter af tarifering og offentliggørelse af metode til beregning af ledig kapacitet. Begge dele skyldes primært det særlige forhold, at Energinet.dk - som et af de få europæiske gastransmissionsselskaber - har ledig kapacitet i transmissionsnettet og derfor ikke har haft behov for at indarbejde flaskehalsproblematikker på samme måde som et system med sparsom kapacitet.

Desuden så EFET helst, at ubalancegebyrer (hvis en kunde går ud over sin balancemargen) var omkostningsbaserede, hvor Energinet.dk’s er incitamentsbaserede baseret på en udenlandsk spotpris. Det er Energinet.dk’s opfattelse, at det bør være kundens ansvar at holde sig i balance. Eventuelle indtægter fra ubalancer fordeles endvidere efterfølgende ud på tariffen. Med et omkostningsbaseret system vil ansvaret for balancering rykke over til Energinet.dk, hvilket vil kræve mere lagerplads, mere udtrækskapacitet samt køb og salg af gas og dermed alt andet lige medføre større omkostninger for Energinet.dk.

I relation til Kommissionens sektorundersøgelse af den manglende konkurrence på el- og gasmarkederne i EU, illustrerer EFET’s undersøgelse, at Energinet.dk i høj udstrækning agerer som markedsfacilitator i forhold til at skabe bedre betingelser for konkurrence og handel med gas.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.