Energinet.dk's årsrapport 2009

I 2009 var Energinet.dk’s bruttoomsætning på DKK 9.173 mio., hvilket er en stigning på 10 pct. i forhold til 2008. En væsentlig andel af stigningen kan henføres til en stigende PSO-tarif. Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at elpriserne i gennemsnit var lavere i 2009 end i 2008. De lavere elpriser betød, at Energinet.dk udbetalte større tilskud til miljøvenlig elproduktion. 

Årets resultat er på DKK 456 mio. i 2009 mod DKK 112 mio. i 2008.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen. Virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som kun giver mulighed for at indregne nødvendige omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse. Læs udtalelsen her.

Kun elektronisk version
Energinet.dk har valgt fremover kun at udsende sine års- og halvårsrapporter i elektronisk form. Årsrapport 2009 kan downloades her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.