Energinet.dk udgiver rapport om samfundsansvar

Energinet.dk har siden sin oprettelse været forpligtet til at udvise samfundsansvar i forbindelse med udførelsen af sine opgaver som systemansvarlig transmissionsvirksomhed (TSO). I foråret 2009 udarbejdede Energinet.dk en politik for samfundsansvar og tilsluttede sig derefter FN’s Global Compact og dets ti principper. 

I Energinet.dks politik for samfundsansvar er der fokus på tre centrale områder: medarbejdere, indkøb samt klima og miljø. Disse fokusområder og Global Compact-principperne danner rammen om vores aktiviteter med forretningsdrevet samfundsansvar.

 - Da vi besluttede os for at arbejde aktivt med CSR, opdagede
vi, at mange af de aktiviteter, vi allerede havde igangsat, relaterede
sig til samfundsansvar, siger administrerende direktør for Energinet.dk Peder Østermark Andreasen. Arbejdet med at integrere aktiviteter inden for samfundsansvar i vores strategi og daglige forretningsrutiner forekom derfor at være en naturlig forlængelse af vores normale forretningsprofil, fortsætter han.

Nu foreligger den første rapport, der vurderer Energinet.dk's arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar - også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR). Rapporten beskriver, hvilke tiltag Energinet.dk har gennemført i løbet af det første år og skitserer, hvordan virksomheden fremover agter at integrere samfundsansvar i sit daglige arbejde.

Hvis du vil læse Energinet.dk's rapport om samfundsansvar, så klik her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.