Energinet.dk vil etablere dialogforum med fiskere og miljøorganisationer

Omkring 200 var mandag aften mødt frem til borgermøde i Viborg om udvidelse af naturgaslageret i Lille Torup.

Spørgelysten var stor, og eksperter fra både Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Energistyrelsen og Energinet.dk var til rådighed for at svare på de mange spørgsmål, som stort set alle blev stillet på baggrund af en bekymring for vandmiljøet i Limfjorden.

- Jeg forstår godt folks bekymringer, og derfor er dialogen med fiskerne, miljøorganisationerne og andre omkring Limfjorden meget vigtig for os. Vi har ingen interesse i at ødelægge vandmiljøet i Limfjorden, siger gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk.

På borgermødet spurgte en repræsentant for fiskerne, om de kunne få mulighed for mere direkte at følge med i overvågningen og kontrolresultaterne, når projektet går i gang.

- Det kan vi svare helt klart ja til. Vi har i forvejen en årelang tradition for faste dialogmøder med vores nærmeste naboer til gaslageret. Vi ønsker både dialog, åbenhed og gennemsigtighed omkring projektet. Får vi miljøtilladelsen til at udvide gaslageret, vil vi etablere et dialogforum med repræsentanter for både fiskerne, miljøorganisationerne og andre interessenter omkring Limfjorden, siger Leif Hansen.

Energinet.dk har i forbindelse med udvidelsesprojektet besluttet:

  • At etablere et dialogforum med repræsentanter for fiskere, miljøorganisationer og andre interessenter omkring Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. På faste møder kan der dels udveksles informationer om de løbende aktiviteter ved fjorden og de forskellige faser i udvidelsen af gaslageret, dels kan resultaterne af den løbende overvågning af miljøet blive gennemgået og drøftet.
  • At etablere en hotline med et telefonnummer, så fiskere og borgere altid kan ringe til Energinet.dk, hvis der observeres usædvanlige forhold i forbindelse med udledningen af saltvand i fjorden.
  • At måleresultater fra den løbende overvågning af miljøet offentliggøres på en hjemmeside, så alle løbende kan følge måleresultaterne i forhold til den tilladte udledning i udledningstilladelsen.

Desuden fortsætter Energinet.dk med at informere løbende om aktiviteter og beslutninger omkring udledningen og de forskellige faser i genudskylningen af de eksisterende kaverner og etableringen af nye kaverner på www.energinet.dk

Miljøcenter Århus holder endnu et borgermøde om gaslagerudvidelsen. Det holdes på mandag den 10. maj 2010 kl. 19.00 i Viborg Musiksal, Gravene 25 i Viborg.

Yderligere information
Leif Hansen, gaslagerchef, Energinet.dk, tlf. 8999 2722 / 2333 8970

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.