Fejl: Energinet.dk forkert citeret i Berlingske Tidende

Berlingske Tidende bragte torsdag 23. august 2007 en artikel under overskriften Politisk aftale komplicerer DONGs børsnotering

I artiklen blev adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk, desværre fejlciteret omkring muligheden for, at Energinet.dk evt. overtagelser gasinfrastruktur fra DONG Energy i forbindelse med selskabets børsnotering:

"Vores bestyrelse har ved flere lejligheder gjort det klart overfor finansministeren, at vi gerne vil overtage anlæggene. Vi mener, at gas-infrastrukturen af konkurrence- og samfundsmæssige årsager ligger bedst i Energinet.dk. Det sikrer, at alle, også DONGs konkurrenter, har lige adgang til rørledninger og anden infrastruktur," siger adm. direktør for Energinet.dk , Peder Andreasen.

Der er tale om et fejlcitat. Berlingske Tidende har undskyldt fejlen, som opstod ved en kombination af en misforståelse og travlhed hos journalisten. Det korrekte citat skulle have været:

"Vi vil gerne overtage anlæggene ud fra konkurrencemæssige overvejelser. Vi mener, at gasinfrastrukturen af konkurrence- og samfundsmæssige årsager ligger bedst i Energinet.dk. Det sikrer, at alle, også DONG's konkurrenter har lige adgang til rørledninger og anden infrastruktur. At el- og gasinfrastrukturen har stor samfundsmæssig værdi er vel også det, et stort politisk flertal mener, når de siger at denne infrastruktur skal forblive i offentligt eje", siger adm. direktør for Energinet.dk, Peder Andreasen.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.