Fiskere bidrager til miljøundersøgelser i Limfjorden

Erhvervsfiskere og sportsfiskere deltager aktivt i de undersøgelser af fiskebestandene i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, som indgår i miljøundersøgelserne i forbindelse med planerne om at udvide gaslageret i Lille Torup.

Resultaterne af fiskernes indsats skal være med til at afdække, hvordan en udvidelse af Lille Torup gaslager med udledning af saltvand i Limfjorden kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for vandmiljøet.

- Vi har spurgt fiskernes organisationer, om de ville hjælpe os med miljøundersøgelserne ved at registrere fangster på udvalgte lokaliteter i resten af 2009. Får vi tilladelse til at udvide vil undersøgelserne fortsætte, så vi sikrer, at udvidelsen ikke i væsentligt omfang påvirker vandmiljøet, siger gaslagerchef Leif Hansen.

- Vi er meget glade for, at erhvervs- og sportsfiskerne har sagt ja til at deltage aktivt i arbejdet. Vi har jo ingen interesse i at ødelægge vandmiljøet i Limfjorden og ser frem til at udvide vores viden om fiskene, siger Leif Hansen.

- Desværre har fritidsfiskernes ultimative krav for at deltage ikke kunne opfyldes, da det vil kræve væsentlige dispensationer fra den gældende fiskerilovgivning. Uanset det vil vi naturligvis også i forhold til fritidsfiskerne fortsætte samarbejdet og den gensidige information om projektet og resultaterne af de igangværende undersøgelser, siger Leif Hansen.

Ud over fiskernes registreringer af fangster foretager biologer omfattende prøvetagninger i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Formålet er at få et detaljeret billede af en række fysiske og kemiske forhold, bl.a. saltholdighed, iltforhold og forekomst af tungmetaller, samt af marinbiologiske forhold. Det omfatter - ud over undersøgelser af plankton, bundfauna m.v. - også biologiske undersøgelser af fiskebestandene ved brug af særlige oversigtsgarn og af forekomsten af fiskeæg og -larver.

Den nye viden vil øge kendskabet til det marine liv i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Dataene vil vise, om der er perioder, hvor området er særligt følsomt for påvirkninger, f.eks. en kortvarig periode med høj biomasse af fiskelarver, og prøverne vil også kunne afdække, om der findes arter, som er omfattet af EU's habitatdirektiv.

De samlede undersøgelser skal give et detaljeret billede af de eksisterende forhold i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Det er sjældent, at der foretages så omfattende studier i forbindelse med virksomhedsgodkendelser. Det er da også hensigten, at en del af de indsamlede data skal gøres tilgængelige for forskningsverdenen i form af videnskabelige publikationer.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.