Gas fra Tyskland

I fremtiden vil det danske gasmarked i stigende grad blive forsynet med gas fra andre forsyningsområder end de danske felter i Nordsøen.

 I forbindelse med liberalisering af gasmarkedet er det i højere grad markedets kommercielle optimeringer, som styrer gasstrømmen. Der har i foråret været så stor efterspørgsel på import af gas fra Tyskland, at der i modsætning til tidligere har været et reelt netto-importbehov.

Når der ikke fysisk har været importeret gas over Ellund, skyldes det en række tekniske forhold, som vedrører tryk og gaskvalitet i det tyske og danske system.

Trykniveauet i de to systemer er tilrettelagt på et sydgående flow, og hvis gasstrømmen skal ændres, er det nødvendigt at hæve trykket ved grænsen og/eller sænke trykket i det danske transmissionssystem.

Slesvig-Holsten har siden midten af 1980’erne været forsynet med dansk gas, mens det øvrige nordtyske transmissionsnet forsynes fra flere forskellige kilder. Import af gas fra Tyskland i en kortere periode ville derfor i foråret blot betyde, at der kom dansk gas tilbage. I dag må forventes større variationer i gaskvaliteten. Sikkerhedsstyrelsen har derfor godkendt en udvidelse af grænsen for Wobbe-indeks med henblik på at imødekomme fysisk import af gas fra Tyskland.

Ved længevarende import af større mængder gas er der dog en lille risiko for, at gaskvaliteten fra Tyskland falder uden for de grænseværdier, der er specificeret af Sikkerhedsstyrelsen. I disse tilfælde vil Energinet.dk være nødsaget til at afvise gassen fra Tyskland. Energinet.dk vil derfor ikke sælge uafbrydelig nordgående entry¬-kapacitet på Ellund-punktet fra 1. oktober 2007. Tillige vil vi fra 1. juli 2007 konvertere de eksisterende kontrakter et niveau ned. Fra uafbrydelig entry-kapacitet til afbrydelig kapacitet niveau 1. Og fra afbrydelig kapacitet niveau 1 til afbrydelig kapacitet niveau 2. Således ændres de eksisterende kontrakter til transportkundernes fordel, så der opnås en rabat i forhold til hidtil. Det skal dog understreges, at der indtil 30. juni 2007 ikke har været skåret i uafbrydelig entry-kapacitet på Ellund. Som tidligere oplyst – bl.a. på Aktørforum – har Energinet.dk løbende monitoreret situationen for at sikre, at betaling og risiko for afbrud følges ad. Energinet.dk vil parallelt hermed og i samarbejde med bl.a. Sikkerhedsstyrelsen arbejde på en yderligere tilpasning af gaskvalitetskravene.

Hvis kapacitetssituationen på Ellund ændres markant, vil Energinet.dk kommunikere direkte til vores kunder. Dette gælder for så vidt både i tilfælde af, at der sikres en større forsyning af det danske gasmarked, og også i tilfælde af en forværring af forsyningssituationen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.