Gaskrigen og Danmark

Kommentar af Torben Brabo, gasmarkedsdirektør i Energinet.dk, bragt i Børsen 13. januar 2009

Europa blinker usikkert med øjnene, mens politikere og naturgasforbrugere nøje følger udviklingen i ”gaskrigen” mellem Rusland og Ukraine og tænker på de alvorlige konsekvenser gaskrigen kan få for millioner af europæere midt i vinter-kulden.

Rusland leverer en fjerdedel af det europæiske naturgasforbrug, og 80 % af gassen løber gennem Ukraine på vej til Europa. Bulgarien, Slovakiet og landene på Balkan er så afhængige af russisk naturgas, at de risikerer at løbe tør for gas. Selv Tyskland får 42 % af sin naturgas fra Rusland. Og mens Europa er ramt af en kuldebølge synker gas-niveauet dramatisk i de underjordiske naturgaslagre.

I Danmark tager vi gaskrigen relativt roligt.
Som det eneste af EU's 27 lande er Danmark selvforsynende med naturgas. Danmark får sin naturgas fra den danske del af Nordsøen, og her er der naturgas nok til at dække både det danske og det svenske forbrug.

Frem til 2016.Herefter er Danmark nødt til at importere en vis mængde naturgas.

Det skyldes, at produktionen i den danske del af Nordsøen er ved at klinge af. Får vi derfor ikke i tide udbygget gasnettet, vil de mere end 300.000 danske forbrugssteder, som bl.a. gennem politiske aftaler er afhængige af naturgas, ikke længere kunne få dækket deres behov for dansk gas fra 2016.

Energinet.dk har på statens vegne ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark. Derfor har vi i flere år været i gang med at undersøge mulighederne for at etablere nye gasrør, så vi kan få naturgas til Danmark fra andre kilder end den danske del af Nordsøen.

Energinet.dk ser i øjeblikket på tre konkrete naturgasprojekter. Dels forsyning fra Tyskland via en forstærkning af gasforbindelsen over den dansk-tyske grænse. Forsyning fra Norge via et nyt sørør til Sverige og Danmark, kaldet Skanled. Og dels et nyt sørør fra Polen til Danmark, kaldet Baltic Pipe.
Afhængig af, hvilke investeringer der gennemføres, vil det betyde, at der også skal graves et nyt gasrør ned fra Nordjylland til gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års og videre ned til "motorvejskrydset" i det danske gasnet ved Eg-tved.

I 2009 gennemfører Energinet.dk en proces i Danmark, der skal sikre, at inve-steringer i ny infrastruktur - ud over energipolitiske begrundelser - kan besluttes ud fra efterspørgslen i markedet. Der gennemføres parallelt tilsvarende proces-ser i Norge, Sverige, Polen og Tyskland. Det vil sikre, at de nødvendige investeringer gennemføres, og at risikoen for fejlinvesteringer begrænses.

Derfor vil vi i Danmark allerede i slutningen af 2009 eller begyndelsen af 2010 kunne træffe en politisk beslutning om investering i ny gasinfrastruktur baseret på efterspørgslen i markedet.
Dermed vil de nye gasrør kunne bygges og være i drift tre-fire år senere og derved fortsat sikre stabile leverancer til de danske gasforbrugere. Et år eller to inden forsyningerne fra den danske del af Nordsøen ikke længere kan dække det danske forbrug alene.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.