Høring om grænseoverskridende effekter ved ny gasledning mellem Norge og Danmark (Skanled)

Energistyrelsen indkalder nu kommentarer og forslag fra borgerne til den videre planlægning af en ny naturgasledning fra Norge til Sverige og Danmark.

Høringen er led i en omfattende proces, hvor myndighederne vurderer virkningerne på miljøet, før der eventuelt gives en tilladelse til projektet.

Høringen foregår i henhold til den internationale Espoo-konvention og omfatter alene projektets grænseoverskridende virkninger på miljøet med udgangspunkt i emner, som blev rejst i forbindelse med Espoo-notifikationen i sommeren 2007. Projektet modtog i alt 28 høringssvar fra myndigheder, interesseorganisationer og privatpersoner i Norge, Sverige og Danmark, primært omkring fiskeri, skibstrafik, sedimentspredning og forskellige risici ved projektet.

Skanled-projektet udføres som et joint venture mellem 10 selskaber fra Norge, Sverige, Danmark, Polen og Tyskland. Bag projektet står fra dansk side Energinet.dk, der ejer det overordnede naturgasnet i Danmark og har ansvaret for forsyningssikkerheden. Den nye naturgasledning skal gøre det muligt at få norsk naturgas til Danmark for at sikre den fremtidige forsyning af naturgas, når den danske gasproduktion i Nordsøen begynder at klinge af efter 2010. Samtidig vil norsk naturgas øge konkurrencen på det danske gasmarked til gavn for forbrugerne.

Planen er, at den norske naturgas føres fra Nordsøen via et procesanlæg ved Kårstø på den norske vestkyst til Rafnes på Norges østkyst og videre til den svenske vestkyst og til Sæby i Danmark. Gasledningen føres via Aalborg ned til Energinet.dk's naturgaslager i Lille Torup mellem Aars og Viborg. Samtidig skal transmissionsnettet mellem Lille Torup og Egtved forstærkes med en gasledning, der ventes gravet ned parallelt med det eksisterende rør på den ca. 127 km lange strækning.

Som grundlag for høringen er der udarbejdet en beskrivelse af de grænseoverskridende effekter. Læs beskrivelsen og se kortbilagene nedenfor.

I høringsmaterialet indgår også en redegørelse for mulige påvirkninger af fisk og fiskeri i Skanled-projektområder med tilhørende appendikser. 

Høringsfristen er tirsdag den 6. januar 2009.

Alle modtagne svar indgår i det videre arbejde med projektet og med dokumentation af projektets miljøpåvirkninger. 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.