Lavere priser på gastransmission

Fra den 1. oktober 2006 sænker Energinet.dk tariffen for kapacitetsbetaling fra 15,55 kr./kWh/time/år til 14,01 kr./kWh/time/år for kapacitetsbestillinger.

Det betyder, at transportkunderne kan forvente en besparelse på ca. 10 % på deres kapacitetsbetaling for transport af naturgas i Energinet.dk’s transmissionsnet.

Den variable betaling – eller volumenbetalingen - nedsættes også med ca. 23 % til 0,00148 kr./kWh. Tarifnedsættelsen skyldes Energinet.dk's forventning til svagt stigende aftag af naturgas i Sverige og tilfredshed med soliditeten hvad angår gastransmissionsaktiviteterne.
 
Nødforsyningstarifferne hæves med ca. 18 % til 26,43 kr./kWh/time/år og 8,81 kr./kWh/time/år for hhv. primære og sekundære nødforsyningsydelser. Stigningen i nødforsyningstarifferne skyldes en historisk underdækning som afvikles over en årrække. Desuden er der en tidsforskydning mellem Energinet.dk’s indkøb af nødforsyning og salget af denne til transportkunderne, som har medført en underdækning af Energinet.dk’s faktiske omkostninger til nødforsyning i 2005/06. Denne kilde til unøjagtighed forsvinder i forbindelse med introduktionen af et nyt nødforsyningskoncept i vinteren 2007/08.
 
Transportkunderne blev orienteret om prisændringerne på det seneste Aktørforum den 31. august.
 
Energinet.dk forventer, at tarifændringerne samlet set vil betyde et fald i de enkelte transportkunders årlige betaling. Størrelsen af dette fald afhænger naturligvis af den enkelte kundes portefølje, og i hvor høj grad den enkelte transportkunde primært leverer til exit i punkter, som er pålagt køb af nødforsyning eller ikke.

Kontaktperson: Hans-Erik Kristoffersen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.