Miljøvurdering af Skanled-projektet

I dag udsender Skov- og Naturstyrelsen, på vegne af Gassco og Energinet.dk, en såkaldt Espoo-notifikation om Skanled-projektet til myndighederne i Norge og Sverige samt et orienteringsbrev til Tyskland og Polen.

Espoo er en FN-konvention om redegørelser/vurderinger af miljøkonsekvenser ved grænseoverskridende aktiviteter. Hvis man ønsker at gennemføre et projekt, der kan have grænseoverskridende miljøpåvirkning, er man forpligtet til at sende materiale om projektet til myndighederne i de berørte lande og bede om deres kommentarer. Disse skal så efterfølgende indgå i de miljøudredninger, som projektet foretager.

For Skanled er både Norge, Sverige og Danmark oprindelseslande og berørte lande. Derfor gennemføres en gensidig orientering, hvor hvert af de tre lande både orienterer hinanden og modtager en orientering.

I Danmark vil Skov- og Naturstyrelsen sende de breve, som de modtager fra Norge og Sverige, til Energistyrelsen, som efterfølgende sender dem i høring hos relevante danske myndigheder.

Se hele Espoo-dokumentet eller det engelske referat i nedenstående links.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.