Naturgas: Konceptet for afbrydelige nødforsyning 2009 offentliggøres efter sommerferien

Efter sommerferien begynder Energinet.dk processen, hvor større forbrugere, dvs virksomheder og kraftværker, får mulighed for at indgå aftaler om afbrydelig nødforsyning

Alle forbrugere i Danmark er som udgangspunkt lovpligtigt ”forsikrede” imod nødforsyningssituationer. Alle forbrugere er derfor med til at betale for nødforsyningsberedskabet. De største forbrugssteder får dog mulighed for at fravælge ”forsikringen” imod nødforsyningssituationer. Det sker ifølge konceptet for afbrydelig nødforsyning.

Ligesom i 2008 vil potentielt afbrydelige forbrugere derfor blive inviteret til in-formationsmøde og få mulighed for at indhente oplysninger om konceptet her på www.energinet.dk. I løbet af oktober måned 2009 forventer Energinet.dk at indgå aftaler med de forbrugere, der bliver afbrydelige. Dermed vil de forbrugere ifølge deres aftale blive afbrudt i tilfælde af en nødforsyningssituation.

På foranledning af Energitilsynet har Energinet.dk udarbejdet en evaluering af koncept for afbrydelig nødforsyning 2008. Energitilsynet modtog evalueringen 1. april 2009 og har fundet, at rapporten lever op til evalueringskravet jf. Energitilsynets metodegodkendelse af koncept for afbrydelig nødforsyning i 2008. Evalueringsrapporten, som kan hentes nederst her på siden, gennemgår de væsentligste aspekter af konceptet herunder auktionen og den gennemførte afbrydelighedsøvelse.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.