Naturgas: Solid opbakning til forstærkning af gasledning mellem Ellund og Egtved

Planerne om en forstærkning af gasledningen mellem Ellund ved den dansk/tyske grænse og Egtved i det sydlige Jylland er kommet et skridt nærmere efter det seneste bestyrelsesmøde i Energinet.dk.

På mødet besluttede bestyrelsen at lade den mulige udbygning gå videre til næste fase i den model, open season, der er den direkte årsag til, at projektet var på dagsordnen.

Open season er en udbudsmodel, der giver aktørerne på gasmarkedet direkte indflydelse på, hvor Energinet.dk skal udbygge gasinfrastrukturen, under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Og netop en forstærkning eller dublering af gasledningen Ellund/Egtved er, hvad flere aktører har peget på som vigtig kanal for udenlandsk naturgas, når den danske produktion i Nordsøen begynder at aftage.

- Udover en betydelig efterspørgsel på ny nordgående kapacitet fra Tyskland i den første uforpligtende runde af open season, har vi også modtaget en såkaldt bindende ”Order-to-proceed” fra en aktør, som ønsker, at vi og tyskerne sætter fuld fart på udbygningen allerede nu. Det var derfor ikke svært for bestyrelsen at sige ja til den videre kvalifikation af forstærkningen mod Ellund, siger Energinet.dk's infrastrukturchef Søren Juel Hansen, og tilføjer:
 
- Så nu venter vi spændt på, om der konstateres en tilsvarende - og gerne større - interesse for Ellund i Gasunies tysk-hollandske open season. Sideløbende med det, ser vi også på muligheden for EU-genoprettelsesstøtte til investeringerne, hvor der er afsat en pulje på 150 mEUR (1,1 mia. DKK til forsyningssikkerhed i Polen, Sverige og Danmark.) Kan vi få en betydelig del heraf, vil det kunne bedre mulighederne for at lave en fornuftig business case på udbygning.

Anden runde med bindende bud begynder i juli, og hele open season-processen afsluttes i december, hvorefter resultatet er klar til offentliggørelse og politisk behandling.

Energistyrelsen har i øvrigt netop udgivet en rapport om Danmarks olie- og gasproduktion. Se link til rapporten under "Læs mere..." nederst på siden.

Fakta om open season:
Open season er en tofaset udbudsmodel, som giver aktører på gasmarkedet mulighed for at byde på lange transportkontrakter på nyetableret transmissionskapacitet.

I første fase afgiver byderne uforpligtende og i anden fase bindende bud. Systemoperatøren (Energinet.dk) forpligter sig til at etablere kapaciteten, hvis efterspørgslen er tilstrækkelig stor, dog forudsat politisk godkendelse.

De europæiske regulatorer anbefaler modellen, der efterhånden benyttes i en lang række europæiske lande. Statsejede hollandske Gasunie baserer al fremtidig udbygning på open season. Både Gasunie Deutschlands og polske Gaz Systems nuværende open seasons er koordineret med Energinet.dk’s udbud.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.