Ny gasledning til Tyskland

Klima- og energiminister Lykke Friis har godkendt en ansøgning fra Energinet.dk om at udbygge gasinfrastrukturen mod Tyskland.

Det skal ske ved at dublere den eksisterende gasledning fra den dansk-tyske grænse i Ellund til Egtved. Under forudsætning af de nødvendige myndighedstilladelser kan gasledningen tages i drift i 2013.

Om få år kan de danske gasfelter i Nordsøen ikke længere dække behovet for naturgas i Danmark og Sverige. Derfor er der behov for at bygge en ny gasledning og en kompressorstation, så Danmark kan importere naturgas via Tyskland.

Det vil øge forsyningssikkerheden for de flere end 300.000 danske naturgaskunder og samtidig øge konkurrencen på det danske gasmarked til gavn for forbrugerne.

I januar 2010 godkendte klima- og energiministeren Energinet.dk's ansøgning om at etablere en kompressorstation, som skal sikre, at der kan pumpes gas fra Tyskland op i det danske naturgassystem. Samtidig bad ministeren om en nærmere analyse af en dublering af den eksisterende gasledning mellem den dansk-tyske grænse i Ellund til Egtved.

Klima- og Energiministeriet nedsatte derfor en arbejdsgruppe med bl.a. Energinet.dk, som skulle analysere betydningen af en dublering for Nordsøproducenterne, og hvordan de danske anlæg i Nordsøen og søledninger fremadrettet kan udnyttes bedst muligt sammen med gasinfrastrukturen på land.

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og anbefaler, at den eksisterende gasledning mellem Ellund og Egtved dubleres, bl.a. med den begrundelse, at dubleringen øger forsyningssikkerheden for det danske og svenske gasmarked, og at det samtidig er den billigste løsning.

- Vi er utrolig glade for ministerens godkendelse. Beslutningen sikrer forsyningen af naturgas, når de danske felter i Nordsøen ikke længere kan dække behovet, og samtidig vil gasledningen øge konkurrencen på det danske gasmarked til gavn for forbrugerne, siger Peter A. Hodal, direktør for gasdivisionen i Energinet.dk.

Den samlede anlægsinvestering i en kompressorstation og dublering af gasledningen er omkring 1,5 mia. kr.

EU-Kommissionen har meddelt, at den ser positivt på at støtte projektet med 600 mio. kr. fra EU's økonomiske genopretningsplan (EU Recovery Plan).

Analyserne foretaget af Klima- og Energiministeriets arbejdsgruppe viser endvidere, at der på sigt kan være behov for yderligere import af gas fra Norge til både at supplere forsyningen til det danske marked og til videreleverance til Nordeuropa, herunder de baltiske lande.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med mulige løsninger for import af norsk gas via den eksisterende danske infrastruktur i Nordsøen eller direkte til land.

Se pressemeddelelsen fra Energistyrelsen.

Rapport om udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark samt sammenfatning og anbefalinger kan ses her.

Yderligere oplysninger
Peter Hodal, direktør for gasdivisionen, Energinet.dk, mobil 2333 8700

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.