Ny naturgasledning i Jylland

Energinet.dk har kontaktet 10 jyske kommuner samt Miljøcenter Århus for at meddele, at Energinet.dk vil undersøge mulighederne for at etablere en ny naturgasledning.

Naturgasledningen skal gøre det muligt at få norsk naturgas til Danmark for at sikre den fremtidige forsyning af naturgas, når den danske gasproduktion i Nordsøen begynder at klinge af efter 2010. Samtidig vil norsk naturgas øge konkurrencen på det danske gasmarked til gavn for forbrugerne.

Bag projektet står Energinet.dk, der er en selvstændig, offentlig virksomhed, som ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark.

Borgerne får mulighed for at påvirke projektet ved at komme med ideer, forslag og indsigelser til projektet i to offentlighedsfaser, før den endelige beslutning om at bygge den nye naturgasledning tages.

Planen er, at den norske naturgas føres i land et sted mellem Frederikshavn og syd for Sæby. Gasledningen føres via Ålborg ned til Energinet.dk's naturgaslager i Ll. Torup mellem Aars og Viborg. En strækning på ca. 120 km. Samtidig skal transmissions-nettet mellem Ll. Torup og Egtved forstærkes med en gasledning, der ventes placeret parallelt med det eksisterende rør på den ca. 127 km lange strækning.

Den nye gasledning vil få en diameter på 75-100 cm, og røret vil på hele strækningen blive gravet mindst 1 meter ned i jorden.

I løbet af efteråret 2007 vil miljømyndighederne i samarbejde med Energinet.dk og de berørte kommuner fremlægge en række forslag til mulige linjeføringer. Borgerne har her mulighed for at påvirke projektet ved at komme med forslag og ideer til det videre arbejde. Derefter vil miljømyndighederne udarbejde en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), og når VVM-redegørelsen foreligger, vil den blive fremlagt til offentlig debat, hvor borgerne igen har mulighed for at påvirke projektet.

Når alle myndighedsgodkendelser foreligger, vil Energinet.dk tage stilling til, om projektet skal gennemføres. Herefter vil projektet blive indstillet til Regeringens godkendelse. Det ventes tidligst at kunne ske i slutningen af 2009. Derefter vil arbejdet med at anlægge sørør og landledninger gå i gang, og fra 2012 ventes den norske naturgas at kunne strømme til Danmark.

De kommuner, som Energinet.dk har informeret om projektet er: Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Viborg, Ikast-Brande, Herning, Vejle og Vejen. Desuden er Miljøcenter Århus blevet informeret, da det ventes at blive Miljøcenter Århus, som skal myndighedsbehandle projektet.

 

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt det ene af to danske naturgaslagre. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er knap 6 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.